Funderingar kring geoenergi

Så var det dags för några rader om geoenergi igen. Det händer saker hela tiden och det nyaste just nu är att Signhild Gehlin anställs av Geotec från 1 mars 2013 för att driva kompetenscentrum Svensk Geoenergi. Med detta initiativ är jag övertygad om att branschen kommer att ta ytterligare ett steg framåt. Ett kompetenscentrum för en bransch på frammarsch förstärker hela branschen och vi som är aktiva får ett naturligt bollplank. Spännande! Personligen ser jag mycket fram emot det kommande året, eller åren. Jag tror det kommer hända mycket!

Från skrivbord till färdig geoenergianläggning.

Från skrivbord till färdig geoenergianläggning.

Vilka geoenergiprojekt arbetar vi med framöver?

Att broar kan vara hala på vintern har man väl vetat länge men att det skulle gå så illa som på Tranarpsbron i nordvästra Skåne i januari var det kanske ingen som kunde föreställa sig. Geotecs VD Johan Barth och ovan omtalad Signhild Gehlin uttalade sig i Svenska Dagbladet i februari att denna typ av olyckor kan förebyggas genom geoenergiuppvärmda vägbanor. Ett annat område som kan tänkas vara intressant för geoenergi är uppvärming av väg- och järnvägstunnlar där isbildning är ett stort problem varje år. Vidare kan man fundera på om vi ska ha geoenergiuppvärmda sportanläggningar såsom fotbollsplaner, golfbanor, ridanläggningar osv. Man kan väl konstatera att i nuläget är det bara fantasin som sätter gränser för var geoenergi kan användas. Det kommande kompetenscentrumet Svensk Geoenergi kommer få en viktig roll framöver.

För den som vill läsa mer om vad som händer från Geotecs sida kan titta här.