Fiskvandringslosning

Fiskvandringslösning

Fiskvandringslösning i den gamla sågverkskanalen.