Varning för fint väder!

Sommar, sol och värme. Det är härligt. Men vi behöver tänka på att ta hand om naturen. Och ta vara på vattnet. Idag lämnar jag över ordet till min kollega Maria Lagerström som vill påminna oss om att vi måste vara rädda om grundvattnet.

Sommaren bara exploderar runt oss och SMHI lovar sol och klarblå himmel de närmaste veckorna. Men det finns orosmoln. Mycket sol och lite regn betyder sjunkande grundvattennivåer. Vi kommer alla ihåg sommaren 2018 och de konsekvenser det fina vädret fick i form av torka och skogsbränder.

Att mäta är att veta

Därför är det många som nu på sommaren är oroliga för sitt grundvatten, och vi vet att ännu fler faktiskt borde vara oroliga. Vi kan ju inte skapa regn eller göra några större insatser för att producera mer grundvatten för den här sommaren, men ett första steg för att skydda vårt vatten är att faktiskt samla på oss kunskap. Att mäta är att veta.

Vi är beroende av grundvattnet för vårt dricksvatten. Men även för att skydda byggnader från sättningsskador.

Grundvattnet är inte bara en resurs vi är beroende av för vår vattenförsörjning i form av dricksvatten och bevattning eller för växtlighet. På många ställen i vårt land är grundvattnet viktigt för att marken inte ska sätta sig, för att hus inte ska få sättningsskador och för att fornlämningar i marken inte ska ruttna bort och försvinna. Äldre hus med gamla rustbäddar eller träpålar och fornlämningar av trä kan vara beroende av att de har grundvatten runt sig. Försvinner grundvattnet så börjar de ruttna och riskerar att försvinna eller gå sönder.

Vi på Tyréns har lång erfarenhet av att mäta grundvatten och bearbeta den data vi får in. Vi har automatmätare som kan mäta nivåer kontinuerligt. Data lagras antingen i mätaren, som vi sedan hämtar in och analyserar, eller så skickas data automatiskt via telefonnätet till en databas där vi kan se nivåerna i realtid.

När behöver vi ha koll på grundvattnet?

Vi behöver tillsammans se till att ha koll på grundvattnet. För oss betyder det att våra uppdrag åt olika kunder inte påverkar eller riskerar att påverka grundvattennivåerna negativt. Det är vår skyldighet. Vi kan alltså påverka grundvattnet och göra det på ett sätt som inte gör skada. Så även om vi inte kan ta ansvar för skador som orsakas av torka måste vi kunna bevisa att olika insatser vi gör i våra projekt inte påverkar grundvattennivåerna negativt.

Viktigt att mäta under en längre period

För att säkert säga om en grundvattenpåverkan beror på torka eller annan påverkan är det viktigt att mäta grundvatten länge. Det är väldigt värdefullt att börja mäta grundvatten i ett tidigt skede av projektet.

I vissa projekt är grundvattnet en resurs, både för bevattning och för dricksvatten. Det är då viktigt att veta hur grundvattnet naturligt varierar med torka. Har grundvattentäkten tillräcklig kapacitet för att klara en torrperiod.

Det är enkelt att börja mäta. Så hör gärna av dig till oss om du behöver komma igång och på så sätt vara med och skydda våra gemensamma vattenresurser. Hör av er till oss så hjälper vi dig.

Maria Lagerström


Maria Lagerström är avdelningschef på Tyréns i Göteborg. Hon har en magister i geovetenskap från Göteborgs universitet och har flera års erfarenhet av hydrogeologi kopplat till stora infrastrukturprojekt. Du når henne på maria.lagerstrom@tyrens.se