gladsaxehus_1.2m_cm2

Förmodad grundmur detekterad ca 1.2 m i projektet Nya metoder detektering av arkeologiska lämningar