Visualisering som visualisering – Bild, film eller VR?

Olika typer av visualiseringar för olika typer av användningsområden…visst?

Vi skapar hela tiden olika typer av visualiseringar beroende på vad de ska användas till. En bild har fler användningsområden än en film men ger (mest troligt) inte lika bra helhetsförståelse som en VR-modell. En kartbild som visar den nya byggnaden eller järnvägsdragningen är effektiv och platssparande men den hjälper inte betraktaren att förstå hur landskapsvyn eller stadssiluetten kommer påverkas. Det är en konstant balansgång.

Jag kommer i detta inlägg kort berätta hur jag ser på de olika metoderna för visualisering och jag ska försöka göra det ur en beställares ögon.

Bild/Stillbild/Perspektiv/Rendering

En bild är en frusen representation av framtiden och kan vara handritad/målad eller skapad på digital väg. Bilden får lov att anses vara den vanligaste formen av visualisering och används till det mesta. Många personer kan ta del av en och samma bild och den kan göras analog (skrivas ut) och hängas på till exempel arbetsplatsstängsel.

Ett perspektiv från stadsflytten i Repisvaara, Gällivare.

Film/Animering

Film eller animering är många bilder hopslagna till en rörlig produktion. Filmen gör det enklare att visa upp flera och/eller stora områden då den har möjligheten att ta med betraktaren på en virtuell resa. Den rumsliga/spatiala förståelsen brukar också bli större med film än med bild. Filmen kan betraktas av flera personer samtidigt över internet eller under till exempel ett samråd men den kräver en tv-/dator-/mobilskärm.

En stillbild tagen från en animerad film som visar kommande ombyggnation av gamla E4:an genom Sundsvall.

VR

Virtual Reality, VR, introducerar interaktivitet i visualiseringen, vilket innebär att betraktaren själv kan påverka världen. Vi använder fri navigering och tidsstyrning som interaktivitet, betraktaren får själv gå omkring i 3D-världen och själv välja datum och tidpunkt för att se hur ljus och skuggor förändras. VR ger den starkaste rumsliga- och distansförståelsen för hur stort någonting faktiskt är. I skrivande stund använder vi VR fortfarande mest på till exempel konferenser istället för i den dagliga produktionen. VR är även oftast en soloupplevelse där betraktaren är själv i 3D-världen, även fast det går att koppla in flera betraktare i samma 3D-värld.

VR-demo under Nordic Rail-mässan.

En bonus: TYREngine-modellen

Mellanvägen mellan film och VR. TYREngine-modellen är en film du själv kan styra eller en VR-modell utan VR-headsetet. Betraktaren flyger själv omkring i TYREngine-modellen och utforskar. En utökad interaktivitet finns även som till exempel ett mätverktyg för distans och area. Denna metod för visualisering är väldigt uppskattad vid både externa samråd med allmänheten och vid interna möten mellan till exempel teknikområden eller när flera beställare och aktörer är inblandade. Funktioner som meta-data kopplat till specifika objekt uppskattas ofta. Du kan även till exempel ställa dig på din altan och se hur det kommande byggnadsprojektet kommer att påverka din utsikt samtidigt som du korrigerar datum och tid för att se om det kommer någon ny skuggkastning på din tomt.

Kolla vidare hur TYREngine används hos Tyréns: TYREngine – utvecklingsprojekt

TYREngine-modellen som visades upp på VA-Mässan 2018. Meta-data visualiseras för ett dagvattensystem och övrigt VA-system visualiseras underjord.

Det är som ni ser inte alltid ett självklart val. Men det jag skulle vilja lämna er med är att försöka se utanför den direkta ramen av projektet och vad som måste levereras utan istället försöka se den faktiska kundnyttan. Rent teoretiskt och regelmässigt kan en kartbild vara tillräcklig medan den faktiska slutkunden, ofta allmänheten, kan tänkas föredra en mer inlevelsefull visualisering. Så varför inte testa något nytt nästa gång du beställer?