Syns det inte finns det inte

Såhär i vårtider när snön smält bort och bara gruset ligger kvar på gatorna som en påminnelse om att det faktiskt var snö i Stockholm denna vinter kom jag och tänka på ett gäng ordspråk. ”Det som göms i snö kommer upp i tö” och allt som vi försöker gömma undan i tron att ”syns det inte, finns det inte”.

Det finns mycket som kan illustrera det här, bland annat allt skräp i havet. Kolla in detta fantastiska klipp Sjövett från 1964. Får en att fundera över människors förmåga att tänka långsiktigt…

Ett annat exempel på detta är sjöar och vattendrag som fyllts igen för att ge plats åt bebyggelse. Visste ni till exempel att där Medborgarplatsen ligger idag låg en sjö som hette Fatburen? Idag finns bara namnet kvar.

Men naturen har en tendens att inte vilja bli styrd. På platser där sjöar fyllts igen eller vattendrag grävts ner i ledningar istället så fortsätter marken ofta vara lite blöt och det finns förmodligen en större risk för översvämningar. Vattnet har ju samlats där av en anledning i första taget och det är svårt att tvinga det att rinna någon annanstans. Att vi går mot ett blötare klimat gör ju inte det hela lättare. En beställare sa nyligen: ”Har ni kommit på hur man får vatten att rinna uppåt än?”. Det illustrerar det rätt bra, det kan vi ju aldrig göra. Vattnet rinner dit det rinner och man kan påverka landskapet för att skapa nya rinnvägar till viss del, men inte hur mycket som helst.

Nu byggs fler och fler lösningar som tar tillvara på och utnyttjar naturen snarare än att motarbeta den. Det tycker jag är så himla häftigt. Vatten i stan ger en rad ekosystemtjänster som bland annat reglering av temperatur och skydd mot översvämningar. Det är ju även en stor pedagogisk vinst i att leda regnvatten på ytan istället för att det ska rinna ned i en brunn där vi inte ser det. Barn och vuxna kan ha en skön dag vid bäcken eller kanalen och lära sig lite om naturen på kuppen. Kanske hittar även lite fisk in och kan leka?

Bilderna i detta inlägg är fina exempel på detta från Augustenborg i Malmö (lånade från VA Syd).

Vad kan vi lära oss av detta? Gör utmaningen till en möjlighet istället. Göm inte undan, lyft fram på rätt sätt istället! Kan appliceras på allt i livet. Har ni några bra exempel?

 

Bilder från VA Syd (https://www.vasyd.se/-/media/Documents/Informationsmaterial/Vatten-och-avlopp/Dagvatten/Augustenborg_2008_sv_webb.pdf) och Svenska Dagbladet (https://www.svd.se/sjoarna-i-centrala-stockholm-som-forsvann#sida-2).