Samverkan – olika lösningar, samma mål

I vår alltmer gränslösa värld, där kunskap, information och kontaktmöjligheter inte stoppas av landsgränser eller tidszoner, flyter branscher, discipliner och livssituationer samman allt mer. Den akademiska världen likväl som olika företagsbranscher har blivit allt mer tvärvetenskapliga. För att öka kreativitet och innovation – nyckeln till framgång i kunskapssamhället – behövs en högre grad av samverkan. Aktiviteter och samarbeten för att smälta samman idéer, kompetenser och erfarenheter från olika ursprung och källor.

I stadsutvecklingsprojekt arbetar vi ständigt för att involvera en mångfald av kompetenser. Det är tydligt för alla att konsekvensen blir fler kreativa lösningar och ett helhetstänk som i sin tur ger en mer långsiktig planering där ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet stöds på ett bättre sätt.

»Säo Paulo – utan samverkan är vi bara en flytande parkeringsplats»

Brist på samsyn och vilja att samverka kan skapa stora problem. Ett exempel mötte vi i São Paulo där trafiken är intensiv, vägarna i dåligt skick och det enda alternativet är att ta bilen. Helikopter är faktiskt också ett alternativ – om du har råd. En inhemsk professor i arkitektur  hävdar att det värsta scenario han kan föreställa sig för staden är status quo. Avsaknaden av en central och övergripande stadsplan gör beslutsprocesser långsamma, och det har inträffat mer än en gång att staden växt ifrån planen innan projektet är färdigställt. Lokala politiker ser till ”sin” stadsdel och ”sina” väljare och har få incitament att samverka med andra – vilket leder till stora problem med långsiktig hållbarhet.

 

»The urban design and planning must be incorporated with the urban functions; otherwise São Paulo will lose its attraction!« Bruno Padovano, Prof. Dr. Architecture

Komplexiteten

Att kombinera hållbar utveckling och lönsamhet är kritiskt för att få med sig alla inblandade. Hur kan man dessutom behålla hållbarhetsfokus och samtidigt uppmuntra entreprenöriell utveckling? Utmaningen ligger i att vara hållbar utan att hämma innovation – hållbar måste också betyda smart, inte bara att behålla det gamla beprövade tillvägagångssätten.

I takt med att städer växer kommer det att bli mer viktigt med samarbeten och koordinerande funktioner och avdelningar. I en stad är samverkan mellan olika discipliner och politiska partier något som stärker de långsiktiga strategierna för stadens utveckling.  När stadens och framför allt regionens ledning inte fungerar optimalt kommer samarbeten bli av ännu större vikt. Det måste integreras i sättet som staden fungerar, lär sig och utvecklas – för att försäkra sig om att alla olika parter engagerar sig.

Komplexiteten kan ligga i fragmenterad politisk makt, i kombination med ett stort antal oberoende intressegrupper och syften som drar åt olika håll kommer alla vara faktorer som hindrar samverkan.

Lösningen?

En del av lösningen kan vara att inte vänta med att söka samverkan tills det dykt upp ett akut problem som måste lösas. Se istället till att det finns en pågående process för att identifiera nya samarbetspartners, nya nätverk, marknader och forum för samverkan. När ett problem dyker upp kan det redan finnas en lösning inom nätverket, eller så har det innovativa klimatet sett till att man valt rätt väg från början och på så sätt undvikit problemet? Richard Florida uttrycker i en en intervju vi fick: »The most exciting trend in all of the social sciences has been a blurring of disciplinary and methodological boundaries.«

Återstår bara att skapa en modell eller process som alla kan samlas kring för att optimera olika typer av lösningar för det gemensamma målet att skapa framtidens attraktiva och hållbara städer!

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg