Mångfald krävs i framtidens framgångsrika städer

Att jobba med forskning- och utvecklingsprojekt är inte alla förunnat på arbetstid – och även om jag har turen att få göra just det är det inte förrän jobbet är klart och man ser tillbaka på det, som man förstår hur häftigt det var att jobba med Stadstrender.

Med syftet att ta reda på vilka framgångsfaktorer som krävs för att städer ska vara attraktiva för både invånare, besökare och näringslivet i framtiden var det självklart att vi skulle resa runt och ta reda på fakta på plats. Vi lyckades boka intervjuer med stadsplanerare, stadsarkitekter, professorer inom urban economics, författare, människor som jobbade inom kultur- och turism, infrastruktur och så vidare. City-makers helt enkelt. Och det gjorde vi efter att vi gått från en lista på 120 städer till 10. En process som var plågsam och svår, men vi hade bara ett visst antal månader på oss och en budget att hålla…

Intervjuerna resulterade i ett antal framgångsfaktorer där Mångfald var den mest framträdande. Och då menar vi mångfald i stadens hela utbud; näringsliv, utbildningar, grönytor, bostäder, upplevelser, människor, shopping och kultur etc.

Hippiekulturen i San Francisco

Den första känslan när vi landade var: Vad gör San Francisco på vår exklusiva lista över städer som kan lära oss om framtiden? Mängden hemlösa, fattiga, utslagna eller människor som på annat sätt stod utanför samhället var påtagligt obehaglig. Arkitekturen, även infrastrukturen kändes ogenomtänkt, omodern och stundtals rent ut sagt ful. Avsaknaden av gröna eller ens trevliga öppna platser i city var uppenbar. Vad gjorde vi egentligen där? Och varför älskar så många San Francisco?

Vi fick påminna oss om varför vi valde ut SF som en av de 10, bl.a:

  • Hög andel ”kreativ” arbetskraft: världens 3:e kreativa stad enligt tidningen Fast Company (efter Seattle och Cleveland)
  • San Francisco Bay Area har blivit center för ”the global digital nomads trend”, enligt tidningen the Economist.

Efter ett antal genomförda intervjuer hade vi förstått mer av stadens unika kvaliteter. Den till synes något kaotiska stadsplaneringen bottnade delvis i stadens histioria och hippiekulturen – som skapat en motvilja mot att någon skall bestämma över vilken färg man har på sitt hus, hur högt det får vara osv.

Detta kulturarv hade skapat ett öppet och tolerant samhälle som attraherar människor i kreativa yrken och även företag i kreativa branscher till San Francisco – en kombination som enligt ekonomisk teori har mycket stor betydelse för regionens framtida framgång. San Francisco har under lång tid levt med de utmaningar som en extremt heterogen befolkning medför och har också lärt sig en hel del om hur sådana utmaningar tacklas på bästa sätt.

New York lockar de bästa

Det är ingen tvekan om att New Yorks densitet bidrar till dess utveckling ekonomiska framgång. På den lilla yta som Manhattan utgörs av finns enligt många västvärldens bästa utbud av arbete, varor och tjänster extremt tillgängligt. Och precis som i San Francisco finns även en enorm blandning av kulturer.

För Chien Pei, grundare av Pei Architecture, är det naturligt att ha huvudkontoret i NY trots att företaget har uppdrag i hela världen och att Mr Pei faktiskt kommer från Hong-Kong. Han säger att det var en självklarhet eftersom de smartaste, mest kreativa människorna fanns här, till och med de bästa Hong-Kong arkitekterna hittade han i just New York.

Mångkulturella Toronto

Toronto har mer än 80 etniska tillhörigheter och över 100 skilda språk, vilket gör staden till en av de mest multikulturella i världen.

Vi träffade bl.a. Sarah Kerr-Hornell, VD på FilmOntario, som berättade mycket fängslande om det mångkulturella Toronto, om alla fantastiska små stadsdelar som har sin egen karaktär och subkultur. Själv är hon jude, bor i Greek Town och har kontoret i vad som i folkmun kallas ”Boy Town”. När vi frågade om problem med segregation såg hon faktiskt helt oförstående ut. Efter att vi förklarat ytterligare sa hon att hon aldrig skulle använda det ordet i samband med Toronto. Hon upplevde det som om stadens invandrare är helt integrerade i samhället.

Hong-Kongs största utmaning

Alla städer lyfte inte fram mångfald som en given styrka. Men väl som något helt avgörande för framtida tillväxt och attraktivitet.

Mr Tak-Wah, Senior Urban Planner pratade om att en av de viktigaste faktorerna för att en stad ska vara levande och attraktiv är den kreativa grogrunden. Den kan bara skapas på ett sätt, och det är något som också är en av Hong Kongs utmaningar hävdade han: att locka till sig andra nationaliteter. Men vill man göra staden mer diversifierad måste man få olika nationaliteter och religioner att trivas bättre. Ett större utbud av utbildningar som passar flera intressen och fokus på andra typer av jobb och tjänster där andra kan erbjuda sin expertis är hans lösning på det hela. Och en snabbare integration av invandrare på arbetsmarknaden givetvis.

Att jobba med mångfald

En av de initiala hypoteserna i vårt projekt var att städer i framtiden blir mer heterogena, och att bland annat den etniska mångfalden ökar. Om detta är sant kommer städer som har erfarenhet av detta att kunna lära oss en hel del. Några bra exempel var de städer vi startade våra resor med, San Francisco, New York och Toronto.

Det finns många sätt att titta på städers mångfald, om det så handlar om människorna eller utbudet där. Vår enkätstudie i Sverige påvisade vilka kommuner där invånarna själva tyckte att staden var bra för olika typer av människor, vilket kan vara en del i utvärderingen. Tittar man på invånarnas efterfrågan är det utbud av upplevelser, mötesplatser, shopping och grönområden som lyfts. Det gäller att tänka brett i mångfaldsfrågan, identifiera sin stads styrkor och svageter – och framförallt att inte vara rädd för att ta i frågan.buy motiliumbuy domperidone 10mgmotilium generic namemotilium costodomperidone for salebuy motilium domperidonedomperidone cost

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg