Lokala klimatinvesteringsstödet är en bra intention av regeringen

Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp. Kommuner och regioner ska kunna söka ett lokalt klimatinvesteringsstöd. Stödet är på totalt 1,925 miljarder kronor för perioden 2015-2018. 125 miljoner kr finns att söka i år och efter det så kommer summan ligga på 600 miljoner kr per år. Detta lokala klimatinvesteringsstöd ska komplettera den samfinansiering som redan går att söka genom de så kallade Stadsmiljöavtalen.

Vi som jobbar med hållbart resande tycker självklart att detta är riktigt bra och inte en sekund för tidigt! Kommuner och regioner behöver finansiellt stöd för att lyckas med en omställning mot mindre koldioxidutsläpp. Men, som vanligt är det lång väg från politikernas munnar till reella utbetalningar och projekt. Det är mycket som kan gå snett på vägen till de som verkligen ska använda pengarna.

Stadsmiljöavtalen fokuserar främst på ny infrastruktur för kollektivtrafik. Enligt regeringens pressmeddelande så ska det lokala klimatinvesteringsstödet gå till ”…exempelvis ökad kollektivtrafik och cykling, ladd-infrastruktur för elfordon, utbyggnad av fjärrvärme, biogasanläggningar och andra innovativa tekniska lösningar”. Jag som jobbar med beteendepåverkan, efterfrågan, resenären och kunden i transportsystemet ser direkt en potentiell brist. Det som tas upp är bara utbudsåtgärder!

Jag tror och hoppas att regeringens avsikt är att mjuka beteendepåverkansåtgärder som påverkar efterfrågan av olika resslag även innefattas i denna satsning.

Det absolut avgörande nu är att även Miljö- och Energidepartementet, Näringsdepartementet, Finansdepartmentet, Trafikverket och Naturvårdsverket förstår och tydliggör det i kommande styrdokument (vi vet ännu inte vilken myndighet som får ansvaret). Vi har tydligt sett att detta inte alltid fungerar. Mest tydligt har det varit med de olika länstransportplanerna och den nationella planen som styr investeringar i transportsystemet. I flera av länstransportplanerna så vill kommuner och regioner (och även Trafikverket) satsa pengar på beteendepåverkansåtgärder samtidigt som statligt stöd inte får betalas ut till annat än fysisk infrastruktur (2009:237). Denna förordning måste troligtvis ändras så inte stadsmiljöavtalen och det lokala klimatinvesteringsstödet får samma problem. Förutsatt, såklart, att det är regeringens avsikt att även efterfrågan och beteendepåverkansåtgärder är viktiga verktyg för att Sverige ska minska sitt koldioxidutsläpp.

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg