Hur är viktigare än vad

Efter att ha jobbat med utvecklingsfrågor i mer än 20 år så ser jag allt tydligare hur komplexiteten kring stadsutvecklingen ökar. Det blir fler och fler frågor som måste beaktas för att nå framgång inom arbetet med den hållbara staden. Den mest påtagliga förändringen i staden är nog ändå handelns förändring. Var jag än är och pratar så får jag frågor kring vart handeln är på väg. Omöjligt att svara på men det visar hur viktig frågan är.

Vi shoppar på nätet och umgås i staden

Vad händer? Digitaliseringen förändrar förutsättningarna när e-handeln ökar och den fysiska handeln i våra städer och handelsplatser minskar, det är den kortfattade sammanfattningen av handelsläget. Vi ser därför att många lokaler i staden töms på handel men också att andra branscher nu börjar etablera sig. I dessa tider av omvandling öppnas alltså möjligheter för nya aktörer. Besöksnäringen växer, fler vill äta, bo och umgås i stadens mötesplatser och det känns som kulturens betydelse får allt större fokus. Och vi handlar allt mer tjänster för våra pengar istället för traditionella varor.

I nya samarbeten frodas nya idéer

Staden byter skepnad över tiden, staden förändras i takt med våra levnadssätt. Skillnaden mot innan tycker jag är betydelsen av samarbete för att nå resultat och utveckling. Min karriär, eller vad man nu kan kalla mitt yrkesliv för, har också fått ett förändrat fokus från ett tydligt marknadsföringsperspektiv mot ett fokus på själva utvecklingsprocessen. När jag tidigare i år började på Tyréns benämndes min tjänst processledare. Det innebär inte bara en möjlig bekräftelse på att min spaning om ökat processfokus stämmer, utan också att jag får jobba med det roligaste som finns; att leda samhällsbyggnadsprocesser.

Min spaning bygger alltså på att den enskilda åtgärden har mindre betydelse, sättet man processar fram åtgärden på är viktigare. Helhet går före detaljer, allmänintresse går före särintresse. Att skapa forum för kreativitet, delaktighet och engagemang gör att idéer frodas och tillåts klibba fast och slå rot.

Nyfiken? Vi berättar mer i Almedalen och i vår podd

Processen är underskattad som verktyg för den hållbara och intressanta staden. Under årets Almedalsvecka är detta ett ämne som jag och kollegorna på Tyréns kommer att lyfta. Även i vår podcast Framtidsvisioner, som du kan lyssna på och ladda ner på denna hemsida, diskuteras visioner och utvecklingsprocesser! Häng på!