Hong Kong – en miljonstad i förvandling

En ny rapport från utrikes-korren Marie Vikström, på plats i Asien!

Hong Kong är en av världens mest tätbefolkade städer. Punktvis står de karaktäristiskt smala höghusen svindlande tätt och enligt Government of Hong Kong beräknades invånarna år 2011 bo med en densitet på 26 000 invånare per kvadratkilometer i staden. Motsvarande siffra i Stockholm är 4 700 invånare/km2 .

Hong Kong_01

Skyskrapor och avancerad infrastruktur är Hong Kong i ett nötskal. Den stora satsningen på snabbtåg, tunnelbanenät, flyg- och båttrafik som startade i slutet av 1970-talet har givit avkastning och kollektivtrafiken anses tillhöra toppskiktet i världen. Hong Kong lyfter nu fram samarbetet mellan staten och den privata sektorn, det så kallade ”Rail plus Property”-projektet, som har finansierat delar av järnvägsstrukturen i staden. Konceptet, att investera i byggnadsstrukturer och kommersiella center i anslutning till järnvägen, har spridit sig till andra publika transportsystem. Nu sneglar flera asiatiska storstäder på Hong Kongs lösningar. 

För närvarande står staden inför stora utmaningar som omfattar luft, vatten och energi. Hong Kong har precis som folkrepubliken Kina problem med dålig luftkvalitet. Mellan de tätt byggda höghusen stannar smogen och förorenar luften i gatunivå. Luftkvaliteten har upplevts som extremt dålig nära tätt trafikerade gator i centrala Hong Kong. En medvetenhet hos befolkningen och ökat tryck från världshälsoorganisationen WHO har lett till utsläppsrestriktioner, fokus på energieffektiva byggnader och försök att begränsa uppvärmning med koleldning. Det statliga projektet ”Clean the Air” har i uppgift att informera och utbilda medborgarna i hur man som privatperson kan jobba förebyggande mot luftföroreningarna. Att välja miljövänliga transportalternativ som att åka kollektivtrafik eller köra miljövänliga bilar med alternativa fordonsbränslen är en viktig förändring.

Hong Kong_02Staden föregår med gott exempel genom att ersätta alla taxibilar i staden med naturgasdriva bilar, vilket resulterar i minst 35% mindre koldioxidutsläpp. Att använda miljövänliga drivmedel inom båttrafiken ligger också i hög prioritet och det påpekas ljudligt att luftkvaliteten inomhus påverkas av rökning. En viktig del i arbetet för en renare luft är miljösamarbeten med industritäta städer vid pärlfloden i södra Kina. Samarbeten med industrier ska förebygga luftföroreningar som blåser in från fastlandet.

 

 

Även stadens vattenförsörjning hotas av miljöföroreningar. Merparten av Hong Kongs vatten kommer från Dongjiang-floden i Guandongprovinsen. Kvaliteten på vattnet från Dongjiang har försämrats på grund av urbanisering och industriverksamhet som flyttats närmare floden. Dessutom har ökad konkurrens om vattnet från växande städer i Kina lett till att upphandlingen har blivit dyrare. I framtiden kan Hong Kongs invånare inte förlita sig på att tillgången till vatten kommer att vara lika generös som den har varit det senaste decenniet. Till följd av hot mot vattenförsörjningen planeras det nu en avsaltningsanläggning i området General’s Bay i de nyare delarna av Hong Kong. Man jobbar även med att förbättra uppsamling av dagvatten. Hong Kongs framförhållning och åtgärder beräknas möta det förmodade behovet vattenförsörjning i staden från år 2030.

Hong Kong strävar efter en effektiv energiförbrukning som inte bidrar negativt till klimatförändringar. Nästan 80 % av stadens energiförbrukning går åt till byggnader som privatbostäder, kontor och kommersiell verksamhet. Man lägger därför mycket krut på att skapa miljöcertifierade byggnader och staten har infört gröna riktlinjer för luftkonditionering, belysning, elektronik och hissar i nybyggen. På marknaden ska alla elektroniska prylar, vitvaror och lampor vara miljövänliga val.

Hong Kong har blivit en populär storstad att flytta till för både fastlandskineser och immigranter från hela världen, och staden blir mer och mer mångkulturell. Den senaste tiden har det talats högt om den snabba gentrifiering som flera centrala stadsdelar i Hong Kong genomgår. Precis som i andra städer världen över har restauranger, butiker, verkstäder och bostäder som tidigare drivits och nyttjats av den lokala befolkningen nu tagits över av nyinflyttade eller externa, privata investerare. Dessa väljer att satsa på ett nytt klientel, med djupare fickor, och de ekonomiska skillnaderna mellan människor i staden växer.

Hong Kong_04

Visionerna om att höja levnadsstandarden för invånarna går framåt och de närmsta åren väntas staden förändras till ett mer klimatsmart och hållbart samhälle. På affischer spridda över staden står slagorden ”Hong Kong – Asia’s world city”. Staden där öst möter väst marknadsförs som ett paradis för shopping med ett överflödande restaurang- och aktivitetsutbud, samt för dess aktiva kulturliv och storslagna natur. Den tätt befolkade miljonstaden, med en stark ekonomi, ett väl fungerande infrastrukturnät och en effektiv energianvändning fungerar som förebild för det snabbt växande Kina. Frågan är vad som är Hong Kongs nästa drag? Kan staden växa ytterligare och hur skulle det se ut?
yasmin yasmin usayasmine buy yasmin online ukyasmin pill buy yasmin birth control pills onlineyasmin birth control

 

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg