Gestaltning av ventilationshuvar

Arkitektur är mer än husbyggnad. Arkitekten Lars Sundström, en av våra medarbetare, har arbetat med ett konkret exempel på detta. Han har genom sitt arbete med gestaltning av ventilationshuvar för tunnelanläggningen City Link etapp 2 visat att arkitektur kan te sig i olika former.

Arbetet startade med att Tyréns år 2013 fick i uppdrag av Svenska Kraftnät att designa ventilationshuvar till tunnelanläggningsprojektet ”City Link etapp 2”. Då huvarna var tänkta att placeras på de mest skilda platser, från trånga urbana miljöer, till naturmark, skog och annan helt oexploaterad mark blev utgångspunkten tidigt att formen måste äga självständighet och integritet. Huvarnas olika placering innebar också att formen måste kunna berika sin plats snarare än att misspryda den. Det fanns även en tidig tanke om att materialvalet ska utstråla hållbarhet, abstrakthet och kännas distanserande snarare än intimt. Ventilationshuvarna skulle även inneha ytterligare funktioner som till exempel ljuskällor på natten.

 

2

Modell av ventilationshuv, sedd framifrån

4

Visualisering av ventilationshuv vid Mörby Centrum

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet presenterades i form av en systemhandling med cylindriska ”andningsrör” som stack upp ur marken, detta tillsammans med en accesstrappa som snirklade sig runt dessa cylindrar ner till servicerum placerade under mark. Formen på ventilationshuvan associeras omedelbart till en snäckformad trappa.

Lars är inte den första som inspireras av snäckans form. Snäckformen är ett naturfenomen som genom sekler har inspirerat såväl arkitekter som formgivare och konstnärer. I förening med andra av naturens organiska formelement uppkommer lekfullheten och komplexiteten, ljus och form förenas i en skulptural entitet. Utmaningarna för den ”snäcka” som huvarna utgjorde var det faktum att ventilationshuvarna måste äga självständighet och att de inte primärt ska redovisa teknisk funktion. Formen skulle göras så enkel att ett litet barn kan förstå den direkt, samtidigt som den skulle vara kittlande komplex och obegriplig ur ett matematiskt perspektiv.

5

Gustav Klimt, ”LIVETS TRÄD”. Där snäckformen fått en primär roll.

3

Visualisering av ventilationshuv vid Stocksundet

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkelheten i utformningen av ventilationshuvarna kom så småningom att stå i förening med komplexiteten. Detta för att den skulpturala effekten skulle bli så tydlig som möjligt. Olika skärningar med skarpa snitt förtydligar den runda formen i cylindern och skapar samtidigt kontraster till mjukheten i rörelsen. Just likt en snäcka.

 

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg