Betraktelser från en stad belägrad av smog

Från vår utrikeskorresondent Marie Vikström får vi en rapport från ett något dimmigt Shanghai.

”Severely Polluted”

Ett tjockt grått dis ligger som ett lock över staden. Från vårt fönster på 15 :e  våningen lovades en utsikt som vi helt går miste om de första dagarna. Rutinerade shanghaineser rycker på axlarna, lite dimma bara, ingen fara. Samtidigt går kinesiska staten ut med en varning om luftföroreningar med hög halt av partikeltypen PM 2,5 (partiklar mindre än 2,5 mikrometer i diameter) enligt mätningar häromveckan i Beijing. Den högsta i historien sägs det. Luften har spräckt taket för den vanliga luftföroreningsskalan och en mörklila nyans, ”Severely Polluted”, har införts på mätningsrapporterna. I Shanghai Daily läser vi att staden har beordrat industrierna att minska utsläppen genom att halvera produktionen och använda miljövänligare bränsle för att akut komma tillrätta med stadens luftföroreningar. I Beijing är smogen så tät att flygplanen får problem på den internationella flygplatsen. Här har över hundra fabriker stängt ned sin produktion tillfälligt och statligt anställda är tillsagda att minska bilutsläpp i tjänsten med 30 %. Punktinsatser förbättrar nu luftkvaliteten, men vad beror de kraftiga luftföroreningarna på? Och vilka insatser måste ske för att förbättra luften på längre sikt?

Smog 4

Varför så dimmigt?

I Shanghai, som i motsatts till Beijing ligger vid havet, blåser smogen fortare bort och skapar därför inte lika stor uppståndelse. Att problemen är större i Beijing än i Shanghai är solklart, men faktum är att båda städerna har skyhöga halter av hälsofarliga partiklar i luften, särskilt jämfört med storstäder i väst. Reuters rapporterar att sjukhusaktiviteten i större städer på den kinesiska östkusten har ökat de senaste veckorna. Astma och andra relaterade andningsproblem är främsta orsaken.

Vi talar med vår vän Li. Hon verkar mer bekymrad. På Weibo, den omåttligt populära nationella motsvarigheten till Twitter, får invånarna uppdateringar om luftkvaliteten i städerna. De kinesiska myndigheterna skickar härifrån ut meddelanden för att informera invånarna om läget, men vår vän väljer att lyssna mer på kändisarnas uttalanden på nätverket. Med många, ibland motstridiga, informationskällor är det svårt att dra korrekta slutsatser om vad som händer inom miljö och hälsofrågor.

Säkert är att flera faktorer spelar in i de svåra luftföroreningarna i Kina. På landsbygden och i mindre städer är luftföroreningarna inte lika allvarliga som i storstäder och situationen är värre inåt landet än vid kusten. Väderleken avgör om smogen stannar i regionen. I städerna består smogen av partiklar från motordrivna fordon, industrier, kolkraftverk och damm från byggarbetsplatser och utgör en vardag för städernas ofta miljontals invånare. Filtrerande masker används flitigt såväl i Shanghai som i Beijing. En tunn tygbit som täcker munnen. Visst känns luften tung att andas, den smakar rent ut sagt illa, men jag tror inte att ett munfilter räcker när hälsan för både mina lungor och min hjärtaktivitet står på spel.

Smog 3

Långsiktiga åtgärder

Men görs det något åt problemet? I BBC Asia kan vi i dagarna läsa om förslag för långsiktiga insatser som kan förbättra luftkvaliteten i Kina. Det handlar bland annat om att använda mer vattenkraft och förnyelsebar energi istället för kolkraft, vilket är det minst klimatvänliga fossila bränslet. Kina som extremt snabbväxande ekonomi har de senaste åren maximerat sitt energibehov och därav ökat kolkraften. Enligt ChinaFAQs som kritiskt granskar klimatfrågor i Kina är kolkraft den vanligaste energikällan i Kina och står idag för ca 80 % av elförbrukningen. Detta kan jämföras med att vi i Sverige använde kolkraft för 1 % av vår elproduktion år 2008 och i Tyskland användes samma år 46 % kolkraft. Att reglera bilismen i städerna, kvaliteten på bensinen och öka möjligheterna för att använda eldrivna fordon kan också vara en del av lösningen på problemet. Dessutom borde en medveten stadsplanering leda till fokus på grönytor i storstäderna samt bättre planering av trafikleder (så att de inte anläggs för nära bostadsområden och försämrar invånarnas luft). Pressen från allmänheten ökar i takt med kritiska mediarapporteringar och för närvarande bearbetar Kinas ledare klimatmål och strategier för att minska luftföroreningarna.

I folkmun har uttrycket Besieged by Haze myntats, en nation belägrad av dis. Ett tillstånd jag aldrig har funderat över förrän jag landade i Shanghai och blev medveten om luften jag andades. Jag önskar att klimatdebatten involverar och inspirerar till att tänka till en extra gång över vad som är viktigt i livet. Strävan efter att andas ren luft borde vara överordnat strävan att tjäna pengar. Ett engagemang för ren luft borde vara Kinas vision om en hållbar framtid.

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg