Ännu en ny bloggare!

Då det här är mitt första inlägg vill jag börja med att kortfattat presentera mig.

Jag är en nyexaminerad samhällsplanerare som började min tid på Tyréns i januari 2015, då som praktikant på avdelningen för Arkitektur och Planering, Region Mitt. Idag har jag nyligen blivit anställd på samma avdelning och jag kunde inte vara gladare! Att genom den här bloggen få möjlighet att dela med mig av mitt och mina kollegors arbete känns både roligt och spännande.

Vem är då jag och vart kommer jag ifrån?

Jag har sedan januari 2015 en kandidatexamen i samhällsplanering. Utöver det har jag även läst kurser inom Hållbar Utveckling. Som den sanna Uppsalabo jag är har samtliga studier läst vid Uppsala Universitet. Under min utbildning läste jag främst kurser inom stadsplanering på lokal- och regional nivå men även GIS och statistik ingår i min examen.

Jag har ett starkt intresse för såväl hållbar planering och hållbart stadsbyggande som för visualisering och kommunikation genom text och bild. Planering för mig handlar om skapa hållbara miljöer som tar hänsyn till både miljö, samhälle och ekonomi. Jag tror dessutom att planerarens framtida roll kommer bli allt viktigare. Klimatförändringarna tillsammans med den kraftigt ökande urbaniseringen i Sverige och avbefolkningen av landsbyggden kommer i framtiden ställa krav på stadsplaneringen.

Jag ser med glädje fram emot att genom min yrkesroll få vara med och råda bukt på några av dessa frågor samt att få vara med och forma framtidens samhällen.

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg