Morgondagens stad är redan här

Det här är mitt första inlägg på denna blogg. Nu har jag jobbat på Tyréns en månad och har börjat landa i vad jag ska jobba med. Jag har under mer än 20 år jobbat med utvecklingsfrågor och en insikt bär jag med mig på det nya jobbet. Det är betydelsen av ett intressant utbud i staden.

För att kunna utveckla staden ur ett hållbart perspektiv måste staden vara trygg, säker, tillgänglig , attraktiv och intressant. Utbudet har koppling till många samhällsutmaningar. Jag är övertygad om att utvecklingsresan börjar med att vässa utbudet. Fler människor i staden motar bort många av problemen med otrygghet, brottslighet och kanske också utanförskap.

Det finns flera samhällstrender som påverkar staden, exempelvis urbaniseringen, digitaliseringen och förändrade kundbeteenden, framförallt människors ändrade köpvanor. Detta gör att handeln omstrukturerar och ompositionerar. Handeln digitaliseras, vi köper mer över nätet och attityd till resor gör att förutsättningarna för externhandeln utmanas.

En följd av förändringarna är att andra delar av utbudet växer. Besöksnäringen växer då en ökande del av det vi spenderar i staden hamnar på mat, dryck, nöjen och kultur. Det här skapar möjligheter men ställer krav på att vi utvecklar stadens erbjudande. Jag är övertygad om att vi måste bejaka förändringarna och mångfalden, få in fler målgrupper, göra staden mer intressant för alla! Så vi kan inte bara fokusera på handeln, vi måste också fokusera på även utbudet under kvällar och nätter.

Därför jobbar jag nu med flera processer som syftar till att utveckla det urbana utbudet. För att lyckas är det viktigt att inte bara utveckla hela stadens utbud utan också att klustra verksamheter, att positionera stråk så att platser och gator med specifika utbud skapas. Det kan vara restaurangtorg, stråk med livsstilsbutiker eller större kedjor. Om alla människor kan hitta sina favoritplatser så kommer också staden upplevas mer intressant. Men förutsättningarna förändras snabbt, det jag tycker är intressant, det gillar inte mina barn. De är, som alla unga, helt uppvuxna i den digitala eran.

Så vi måste konvertera staden, uppdatera den. Ibland kanske vi till och med måste omstarta vissa platser. Det kommer dessvärre innebära att många verksamheter inte överlever omstruktureringen. Förlorare är de som inte klivit in i den digitaliserade världen än, där dagens och morgondagens kunder finns.

Så ut med det gamla utbudet och in med det nya. Framtidens stad är redan här, vi måste bara släppa fram den. God imorgon, staden!