Möjligheten att få tänka nytt

Möjligheten att få tänka nytt –utveckling A och O för både företag och anställda

Så här i efterhand ser jag klart och tydligt att jag var delaktig i något för branschen helt nytt när jag började  2007. Tyréns påbörjade då sin expansion i det samhällsbyggande skiktet genom att lägga till fler tjänsteområden till det då ganska smala utbudet. Som den första akustikern ingick jag i en affärsutvecklargrupp som jobbade aktivt med att bredda utbudet av tjänster. Fokus låg på att kunna erbjuda helhet. Att komma från ett renodlat akustikföretag till Tyréns med möjligheten att få tänka nytt och större var verkligen ett drömscenario. Allt var möjligt! Just den känslan fick jag igen för drygt ett år sedan då jag bestämde mig för att byta akustiken mot projektledning på Tyréns.

Från dröm till verklighet. Efter några år som akustiker på ett renodlat akustikföretag kände jag att jag ville ingå i ett större sammanhang. Jag drömde om ett sammanhang där jag träffade andra kompetenser dagligdags och inte bara varannan vecka på projekteringsmöten. Jag såg framför mig ett företag som erbjöd dream-team med olika kompetenser som samarbetade för att nå gemensamma mål. Där vi bollade idéer över en kaffe eller lunch och där fler perspektiv hade betydelse för att kunna leverera helhet. Steget från renodlat akustikföretag till en sådan drömarbetsplats kändes oöverstiglig. Men ibland händer det! Jag fick nys om ett företag som hade börjat titta på idéen att addera fler kompetenser till sin verksamhet för att börja bygga upp en palett av olika kompetenser att erbjuda kunder. Tyréns tog emot mig med öppna armar och jag blev första akustikern med fokus att affärsutveckla akustik. Tillsammans med andra affärsutvecklare som BIM, fukt, energi med flera fick jag min första möjlighet att tänka nytt.

Riktigt så där dream-teamigt var det ju nu inte initialt. Jag satt till en början bland konstruktörerna. För min del var det inte så stort steg men för konstruktörerna var det nog det. Jag stod på barrikaderna för att belysa vikten av goda ljudmiljöer. Och efter att den första misstänksamheten släppt sänkte några modiga garden och lät mig vara delaktig i deras projekt. Då jag rörde mig i hela företaget blev fler och fler varse om att akustik numera fanns och var här för att stanna! Resten är historia som man brukar säga. Efter förvärv och många rekryteringar sitter nu ett gäng på drygt 35 akustiker på Tyréns runt om i Sverige.

Med känsla för helhet. I takt med att affärsområdena antingen blev stora avdelningar, som i akustiks fall, eller uppgick i andra avdelningar som expertis, försvann affärsutvecklargruppen. Mission accomplished kan man säga! Vägen var utstakad. Tyréns hade tydligt sikte på att växa i antal och i tjänsteutbud. Ju fler kompetenser desto lättare att erbjuda den där eftertraktade helheten. Att riktigt greppa helhet och vad det faktiskt innebär har tagit ett tag för mig. Jag blev först varse konceptet då jag som akustiker på projekteringsmöten kunde föreslå kollegor från helt andra avdelningar än min egen. I samband med det började jag även bli mer och mer nyfiken på andras kompetenser och då inte bara kopplat till akustik. Jag började se helhet. Jag fick en känsla för helhet. Helhet bygger ju på en radda detaljer som sätts samman och bildar helhet. Utan detaljer ingen helhet. Och tvärtom, om helhet saknas blir detaljerna lätt solitärer som saknar mening. Det blev mer och mer uppenbart att jag ville åt ett än större sammanhang igen –med mer helhet. Jag ville lyfta blicken från det mer detaljerade akustiska perspektivet, till en större mer generell hållning. På projekteringsmöten var jag lika intresserad av exempelvis A-, K- eller Vent-frågor som mina egna akustiska. Likaså upptäckte jag att jag började bedöma projekteringsledarens ledaregenskaper, hur väl hen exempelvis lyckades kommunicera till gruppen, hur samsyn förmedlades och hur uppföljning sköttes. Jag kände att det var dags för förändring. Men till vad och hur? 

Dags att tänka nytt. Scenariot möjligheten att få tänka nytt blev starkare och starkare och ledde till den, för många kanske otippade vägen att byta bana inom Tyréns. För mig har Tyréns alltid stått för nya möjligheter i och med att jag anställdes i syfte att bygga upp en helt ny kompetens. Så tanken att starta om på nytt på en annan avdelning var inte så främmande trots allt. Nu började en kartläggning av vilken avdelning som skulle passa; både mig och den nya avdelningen. Var kunde jag bidra och var kunde jag utvecklas och få den där eftertraktade helheten? Med min långa erfarenhet i byggbranschen som projektör kändes steget till Projektledning inom fastighet och byggnad med fokus på projekteringsledning rätt så naturlig. Övergången gick smidigare och snabbare än vad jag hade trott och jag kom snabbt in i det nya sammanhanget. Det jag slogs av tidigt vara hur mycket jag faktiskt kunde, kanske mer än vad jag visste själv i vissa områden. I andra områden blev jag snabbt varse om vilken utvecklingspotential jag hade.

Efter lite mer än ett år på den nya avdelningen trivs jag fortfarande som fisken i vattnet. Jag jobbar dagligen med den eftersträvansvärda helheten och får och förväntas blanda mig i de övriga projektörernas lösningar i skenet av hela projektgruppens perspektiv. Nu är det jag som leder projekteringen framåt och jag tar varje chans att tänka nytt och utveckla mitt eget ledarskap. Så här i efterhand kan jag tydligt se Tyréns resa mot helhetskonceptet som jag i allra högsta grad varit och fortfarande är delaktig i och som alla på Tyréns är med och skapar varje dag! Resan har på ett betydelsefullt sett influerat mig i den riktning och det sammanhang jag valt och verkar i idag. Mina mål och utveckling har gått hand i hand med Tyréns. Vad väntar härnäst? Så länge det handlar om att få möjligheten att få tänka nytt; I’m in!

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg