VDC – Rocket science har med byggbranschen att göra!

Idag välkomnar jag min kollega Aryan Batti som gästbloggar om sitt första intryck av det arbete Tyréns genomför med att effektivisera projekteringsprocessen. 

”Jag minns när jag var yngre och fascinerades av stjärnor och rymden, sedd med ett par science-fiction-glasögon. Hos mormor och morfar i Turkiet fick man till och med sova under bar stjärnhimmel när vi var på besök under somrarna. Så småningom tog byggnader och byggandet av dessa över mitt intresse. Idag är jag på Tyréns avdelning för Projektledning Fastighet och Bygg.

Varför inleder han sitt blogginlägg på detta konstiga sätt tänker du? Jag lovar att ta dig från start till mål. I detta inlägg ska jag försöka ge dig en bild av vad Virtual Design & Construction (VDC) faktiskt handlar om (så att även vi relativt färska begriper).

Så vad är VDC och vilka fördelar finns det egentligen?
VDC-metodiken är ett arbetssätt som initierades av NASA med syfte att reducera kostnaden och tiden för projektering i deras projekt. Genom att utföra försök och optimera försöksutfallen lyckades man reducera projekteringstiden från 1 år till 3-4 veckor (1980-1990). Arbetssättet har därefter vidareutvecklats och anpassats till byggbranschen av Stanford University .

Metodiken utgörs bland annat av Visualisering, Arbetsmöten och Lean. I grova drag innebär detta; visualisera slutprodukten (3D-modell), arbeta tillsammans under möten för att lösa problem samt att hela tiden optimera processen för allt arbete genom att jämföra mätetal och identifiera hur dessa kan förbättras.

Låt oss ta ett exempel. Jag ska bygga ihop två byråer som jag har köpt. Jag märker rätt fort att jag inte kan göra det på egen hand och ringer till ett par vänner. Nu är vi ett team som arbetar och har en ritning till vår hjälp där Ikea har visualiserat hur slutprodukten ska se ut. Någon börjar direkt och vill slå ihop två delar. Jag pausar och säger att innan vi gör något alls så ska vi gå igenom hela manualen tillsammans. Efter det funderar vi på vad som är varje persons styrka och när vi planerar att vara färdiga, för att veta till vilken tidpunkt pizzorna ska levereras till oss (tight tidplan om jag känner min kompis rätt och hur han blir som hungrig). Vissa delar i processen att bygga denna byrå är på något sätt kopplade till en annan aktivitet och ses som kritiska. Vi sätter därför interna deadlines där vi klargör när en viss aktivitet måste vara klar och i vilken turordning vi bör prioritera att slutföra och leverera dessa aktiviteter. Vi märker att vi dessutom kan optimera vår tid genom att den person som slår ihop lådor även kan göra det för den andra byrån som ska byggas. Små optimeringar som vi har gjort i vår process att färdigställa byråerna, samt att vi hela tiden har det tänkta slutresultatet framför oss, har resulterat i att vi har sparat en bra stund. Under den vunna tiden kan vi nu istället njuta av varandras sällskap och min kompis hinner inte ens bli ett hungrigt monster innan vi beställer pizzorna.

Är det verkligen rocket science då?
Både ja och nej. Det man hela tiden måste ha i åtanke är att det är människor som vi arbetar med. Min observation, utifrån de erfarenhetsåterföringar som har genomförts, är att den mänskliga faktorn är det som har varit största utmaningen. Att få medlemmar att säga ”det är inte jag, det är du” till förlegade dåliga vanor som exempelvis mailande. Vi måste dessutom se över hur vi ska ta fram mätetal som vi kan arbeta med. Genom att arbeta i enad front så måste vi också definiera vad VDC är för oss. Som vår kära regionchef trycker på så måste vi våga hoppa ut från avsatsen för att kunna komma framåt.

Till sist har jag en liten hälsning till Aryan 8 år. Vi lyckades och jobbar idag alltså med rymdforskning. Nästan.”

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg