Välkomna till ”nya” Nybrogatan

Nybrogatan är snart klar för invigning efter helupprustning. Här har bilarna länge dominerat men nu är det gångtrafikanternas och cyklisternas tur att härska!

Nybrogatan är en av Östermalms mest attraktiva och välbesökta gator och har nu fått en ny utformning som tydliggör och stödjer gågatans funktion.  Den nya utformningen är tänkt att skapa ett attraktivt gaturum med god framkomlighet för gående, cyklister och verksamheter. Gatusektionen är utan kantstenar och minimal körbar yta med breda trottoarpartier som ger utrymme för uteserveringar längs med husfasaderna.

Den nya gestaltningen innebär ny markbeläggning, möblering och skyltning. Möbleringszoner med bänkar, planteringsurnor och skräpkorgar förhindrar genomfartstrafik och parkering. Målsättningen med utformningen har varit att verka för en långsiktig hållbarhet i val av material. Material och hantering anpassas och samspelar med angränsande gågator och torg där granitbeläggningen återkommer på Östermalmstorg och vid Nybroplan. Betongplattor är en standard för Stockholm och finns på alla trottoarer i innerstaden. Betongplattor med inslag av smågatsten ger identitet och struktur åt gaturummet och betonar dess funktion av gågata.

Hoppas att ni ska trivas på ”nya” Nybrogatan!

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg