Träd för framtidens städer

För drygt fyra år sedan presenterade jag mitt exjobb med titeln ”Framtidens stadsträd för en fungerande grönstruktur”. Arbetet handlade om stadsträd för framtiden, hur klimatet påverkar träden, vilka arter som borde kunna fungera i ett förändrat klimat och hur träden kan bidra till en ökad biologisk mångfald i den urbana miljön.

Att förbättra stadsträdens situation i staden är viktigt för att få en attraktiv stadsmiljö där träden kan bistå med många mervärden ifall de mår bra. När jag fick höra att en konferens planerades som just handlade om stadsträdsutveckling så ville jag självklart åka.

Urban Tree Diversity hette konferensen som ägde rum 16-18 juni på Alnarp. Forskare från hela världen hade kommit dit för att prata om framtidens stadsträd. Vilka arter ska vi plantera, hur ser trenderna ut, vilka faror väntar med ett förändrat klimat och mycket annat togs upp under två dagar.

Efter två mycket intensiva dagar där schemat var fullspäckat av intressanta föreläsningar följde en dagstur till Köpenhamn där vi tittade på hur de arbetar där med att utveckla stadens träd i parker och gaturum.

Tillbaka på kontoret är jag fulltankad med inspiration och har fått en hel del nya idéer som jag vill utveckla och omsätta i praktiken i projekt.

En skön, avkopplande och solig sommar önskar jag Er alla!

5. Alnus spaethii

DSC_0467

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg