Studiebesök till Trosa hamnpark

Då var dagen här då Josefine för första gången kunde besöka ett färdigbyggt projekt som hon varit med och tagit fram förslag till. Det ger verkligen en kick att få uppleva platsen i verkligheten, att kunna röra sig bland materialen, rummen och detaljerna som man själv varit med och tagit fram. Och när resultatet dessutom blivit riktigt bra, ja då kan man ju inte annat än gå där ifrån men ett brett leende.

Vad som var lite speciellt med detta projekt var att vi (jag Tove Nilsson och Josefine Svensson) endast tog fram ett gestaltningsförslag i form av en idéskiss med tillhörande inspirationsbilder, detaljskisser och beskrivande texter. Efter detta valde beställaren att anlägga platsen direkt utan att ta fram några bygghandlingar. Riskfyllt kan man tänka sig då det lämnar mycket utrymme för tolkning. Kommer entreprenören förstå vår vision och hur alla delar hänger ihop och samspelar för att skapa en helhet? Många av de detaljer och material som vi föreslog för att skapa en tydlig identitet till platsen tillvaratogs och återskapades på ett fint sätt. Slutresultatet blev riktigt lyckat. Några delar blev bättre än vad man kunde hoppats och några delar hade man önskat att de hade rådfrågat med oss en gång extra.

Papperskorgarna: Valet av papperskorg blev en annan än den vi förslog. Den aktuella är väldigt stor och passar inte riktigt in stilmässigt. Att de är fristående gör också att de tar mer visuellt utrymme på platsen. Vi förslog en modern och nättare variant i platsens accentfärg monterade på belysningsstolparna. På så sätt hade de blivit en del av helheten istället för fristående mörka klossar.

Konstverket: Det är helt rätt tänk i typ av konstverk. Något som lockar till lek och nyfikenhet utan att endast vara en lekutrustning. Men den hade behövt vara tre gånger så stor, få ta mer plats i anspråk. Idag känns den tyvärr lite för liten för den centrala relativt stora öppna ytan.

Planteringskomposition: I vårt förslag beskrev vi drömmiga vajande planteringar som går i rosa och lila. Planteringarna är väldigt generösa med många vackra arter men kan ibland upplevas innehålla några arter extra än behövligt och med lite för många olika uttryck.

Vad vi blev mycket nöjda med

Sittblocken: Superfint utförande och kanske till och med bättre med lite mindre av accentfärgen än vi hade förslagit.

Trädäcket: Fina material och fin finish. Roligt att man vågade använda sig av olika typer av möbler från samma möbelserie i överenstämmelse med vårt förslag. Mysigt med ljusslingorna och vackert med ursparningarna för björkarna.

Nischerna längs med åstråket: Längs med stråket som går mellan ån och parken valde man att skapa nischer i planteringsytorna där sittmöbler placerades. Detta var inte med i vårt förslag men blev supermysigt. I flera av dessa nischer känner man ljuvlig rosendoft från de omslutande planteringarna.

Hur hade man då kunnat motverka de bitar där man gestaltningsmässigt inte nådde helt fram?

Jag tror att det är viktigt att poängtera fördelarna med att fortsätta ha en kommunikation med beställaren efter avslutat projekt. Att hjälpa dem och vägleda dem till att göra rätt val och avsteg men även hjälpa till att hitta bra lösningar på de eventuella brister som kan uppkomma i våra förslag då utföraren granskat våra handlingar.

Ni kan läsa mer om projektet Trosa Hamnpark bland våra referensprojekt på hemsidan.

   

                     

  

 

 

 

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg