Strömparken – en plats för både fiskar och människor

Min kollega Ulrica Heidesjö på Tyréns Norrköpingskontor är författare till detta inlägg:

Jag fick ett glatt telefonsamtal för några veckor sedan, en glad röst som berättade att Strömparken i Norrköping vunnit Östergötlands arkitekturpris 2013. Vi vann i hård konkurrens, de övriga nominerade var Motalabron och fritidshuset Stupet som båda är väldigt fina projekt.

Juryns motivering löd:

”Projektet har kombinerat höga ambitioner att tillskapa naturvärden med rekreativa värden och upplevelser för människor i alla åldrar, samlat kring den unika bäcken som är utformad för fiskens väg och lek förbi hindren i Motala ström. Strömparken tilldelas Östergötlands arkitekturpris 2013 för en modigt genomförd och väl gestaltad miljö, där möjligheter för vandring, lek och rekreation har skapats åt både fiskar och människor. Hållbarhet när det är som bäst”,

Vi som jobbat med projektet Strömparken från idé till färdigbyggd park är stolta och glad över utmärkelsen.

Jag tänkte här kort beskriva projektet Strömparken.

Projektet tog sin början hösten 2010 då vi fick i uppdrag av Norrköpings kommuns Tekniska kontor, att titta på möjligheten att utreda möjligheten till en fiskväg mellan Motala ström och Hästskodammen vid konserthuset Louis de Geer. En höjdskillnad på 3,5 m skulle tas omhand. Flera alternativ studerades och vi hamnade i det alternativ som vi kan se idag. En fiskväg genom Strömparken där hela parken har omdanats och blivit attraktiv både för fisk och för människor.

Den nya parken invigdes i maj förra året och har sedan dess blivit Norrköpingbornas nya vardagsrum. En del av staden som man förut mest passerade har nu blivit ett populärt utflyktsmål, en plats att hänga på, en plats för barn att leka på, äta sin picknicklunch och sola en stund på gräset.

Det finns tre huvudsyften med parken

  • Att bygga förbi vandringshinder för lax och öring. Skapa ett lekområde för fisken, ett så kallat kvillområde.
  • Att skapa en attraktiv park med mer ljus och där man kan titta på fisk!
  • Att skapa en plats för lek.

Den bärande idén för parken har varit att skapa en attraktiv fiskväg med möjlighet för både människor och fiskar att trivas i sampel med det omgivande industrilandskapet. Strömparkens bäck med sitt småskaliga vattenflöde komplementerar Motala ströms kraftfullhet. Mötet mellan den naturlika bäcken och det industriella utrycket i omgivningen skapar spänning och kontrast i parken.

Nu kommer våren och parkens besökare är på väg tillbaka.

Hoppas ni har vägarna förbi….

/Ulrica Heidesjö

130527_stromsparken_peterholgersson_webb (3)

Härfågel i Kalmar Län

 

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg