Magelungen_Tyréns

Magelungens strandpromenad rustas upp

I dagarna har landskap i Stockholm lämnat in bygghandlingar för en etapp av Magelungens strandpromenad. Det populära stråket ska tillgängliggöras samtidigt som man rustar upp och tillför fler värden längs slingan.

För den som är intresserad av strandpromenaden som helhet finns här Stockholm stads tankar om satsningen: https://vaxer.stockholm/projekt/magelungens-strandpromenad/

Tyréns bidrag i projektet innefattar mer subtila förändringar på plasterna för bl.a. Tallkroken och Fågelviken. På dessa platser ska gångvägar läggas om och jämnas ut samtidigt som bänkar och skräpkorgar tillförs eller ersätts. Att ha samma typ av möblering längs promenaden bidrar till en sammanhållen känsla längs slingan. Vilplan introduceras längs en brant väg där man får möjlighet att sitta ner för en paus under sin promenad ner till vattnet. Edö terrass är en plats som utmärker sig som en målpunkt längs promenaden.

 

Edö

På plats vid Edö finns idag redan en platsbildning med terrass och sittmöjligheter och en liten brygga. Här utvecklas vistelsevärdena genom flera förändringar.

Terrassens möbler ersätts för att ge plats för fler och möjliggör för att duka upp för en picknickstund. En granitmur markerar den nya cykelparkeringen längs stråket samtidigt som den ramar in vistelseytan med sittplatser.

Blommande buskar får avsluta terrassen mot vattnet och ett väderskydd sätts upp för att skydda besökare under årstidernas växlingar. Några belysningsstolpar tillkommer längs slingan som även de förenklar vistelse den mörkare årstiden.

Plan_Tyréns

Illustrationsplan över Edö där närheten till vattnet möjliggörs för alla.

Närhet till vattnet

Den nuvarande bryggan är inte tillgänglig för dem som använder rullstol. Men tack vare en ny gångväg med flack lutning och en brygga ritad speciellt för platsen så kan bryggan nyttjas av alla. Bryggan ger närhet till vattnet och ger möjlighet till utblickar över vattenytan. En bänk ger plats för att sitta ner för en stunds reflektion.

Ekologiska värden

Humla

Blommor ger mat till pollinatörer, så som humlor. Blomsterängar fyller därför en viktig funktion och gynnar den biologiska mångfalden.

En nedsänkt och idag outnyttjad yta bakom Edös terrass fylls upp för att göra plats för en blomsteräng. Förutom att blomstrande inslag tidigare har varit få längs strandpromenaden så kommer blomsterängen även att gynna pollinatörer. Fröblandningen innehåller en mängd olika blommor som är intressanta för många olika insekter. Dessutom blommar olika arter under olika tider på säsongen. Det innebär att det alltid finns mat för insekterna samtidigt som karaktären av blomsterängen kommer att skifta i färg och uttryck, något som ger en extra dimension till dem som besöker strandpromenaden ofta.

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg