Leken tas på allvar

Vi på landskap i Göteborg har fått ett nytt drömprojekt! Lerums kommun ska anlägga en helt ny temalekpark/mötesplats i centrala Floda, alldeles intill sjön Sävelången. Uppdragsstarten sker i juni med en medborgardialog i form av workshop/social konsekvensanalys där synpunkter, önskemål och visioner ska samlas in för att ligga till grund för vårt fortsatta arbete. Detta blir ett allt vanligare sätt att jobba och det visar på ett tydligt sätt att man tar medborgarnas åsikter – och lek – på allvar!

Tanken är att vi därefter ska ta fram 3 parallella skisser utifrån 3 olika teman – självklart föreslagna för att kunna täcka in så många av önskemålen som möjligt och helst med något slags anknytning till Flodas själ och historia. Efter framtagandet av våra skisser ska förslagen utvärderas av barn och pedagoger i Floda.

Det finns säkert anledning att återkomma till detta projekt i bloggen under hösten…

Plikta
Sist vi ritade en lekmiljö var det lekplatsen Plikta i Slottsskogen som behövde en uppfräschning. Plikta är Göteborgs mest kända lekplats med mycket hög besöksfrekvens.

Göteborgs Stad har en policy som delar upp alla lekplatser i fyra kategorier – närlekplats, lokallekplats, stadsdelslekplats och utflyktslekplats. Policyn definierar den senaste kategorin som ”unika, strategiskt belägna lekplatser som är värda att ta sig till från hela staden”. Plikta var den första utflyktslekplatsen som realiserades utifrån policyn vilket ställde stora krav på det färdiga resultatet.

Tema Slottsskogen
Kommunens övergripande målsättning var: ”Det nya Plikta ska ta avstamp i platsens befintliga värden och popularitet men ändå upplevas som något nytt anpassat till vår tids förväntningar och krav. Platsen ska främja barns fysiska, sociala och kunskapsmässiga utveckling och platsens potential som generationsövergripande mötesplats ska bevaras, utvecklas och förstärkas.”

DSC_0001_besk_590

Gestaltningen utgick – precis som målsättningen var – från Slottsskogens själ. Och även i arbetet med Plikta utgick vi från ”önskelistor” som kommunen fått in från barn och föräldrar som tyckte till inför ombyggnaden. En del av ytan utgörs av ett utomhusgym som även lockar äldre och vuxna utan sällskap av barn till platsen under stora delar av dygnet. Vilket i sig kanske bidrar till att platsen upplevs som tryggare.

DSC_0011_besk_590

Utvecklandet av Plikta fick årets kommunpris av föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare år 2012. Dels för utformningen av den nya miljön men också för den öppna fritidsverksamheten utomhus där personal finns på plats varje dag hela året.

Artikel om hurtiga mammor

Mer om Plikta

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg