Landskap i London

Det nya året är fullt igång och vi ser naturligtvis fram emot nya utmaningar och erfarenheter men jag vill ändå dela med mig av en av höjdpunkterna från förra året. Vi på landskap i Stockholm gjorde en studieresa till London i månadsskiftet augusti/september. Här kommer ett axplock av våra upplevelser från resan.

Exhibition road

Paus intill Exhibition road.

Kings Cross
Vi anlände under torsdagen och besökte direkt studieresans första mål: stadsdelen Kings Cross. Förutom att vara ett Mecka för inbitna Harry Potter-fans bjöd King Cross på en hel del i landskapsväg. Från att ha varit ett nedgånget och otryggt industriområde hade man tagit ett helhetsgrepp med en övergripande masterplan inom vilken flera olika arkitektkontor hade fått omforma området. Som ett resultat är Kings Cross ett av Londons största exploateringsområden.
Vi valde att för detta besöksmål börja med att promenera förutsättningslöst för egna upptäckter, för att inte ha en färgad bild innan vi upplevt platsen själva. Först efteråt sammanstrålade vi och gav en presentation av området. Efter diskussioner om det vi sett valde vi att samlat i gruppen återbesöka särskilt intressanta platser där personen ansvarig för respektive plats gav en kort presentation.

Granary Square

Granary square var ett öppet torg i natursten med inte mindre än drygt 1000 vattenstrålar som av förklarliga skäl var ett omåttligt populärt tillhåll för barnfamiljer.

Pancras Square

Pancras square var omgivet av höga kontorsbyggnader med prydliga fasader. Här bidrog lummig växtlighet, vattenspeglar och rinnande vatten tillsammans med många sittmöjligheter integrerade i upphöjda gräsbäddar till en lugn och behaglig plats för många att slå sig ner på. De omkringliggande byggnaderna bidrog dessutom till att skärma av stadens sorl.

Lewis Cubitt Park

Lewis Cubitt Park hade tidigare haft en stor damm som numera var borttagen men avtrycket av dess form var fortfarande tydligt i den svepande gräsmattan som numera gjorde platsen. Träd och solitärbuskar delade subtilt in de yttre delarna av ytan i mindre rum medan den centrala delen var öppen och möjliggjorde för lek av olika slag.

Det sammantagna intrycket av Kings Kross var att allt kändes nytt och fräscht och ordnat och snyggt. Det var tydlig att mycket pengar hade gått in i projekten och att man hade en hög nivå av skötsel. Att det fanns så mycket pengar berodde nog till stora delar på att mycket av de offentliga platserna är privatägda i London till skillnad från hur det ser ut i Sverige. I Kings Kross kände man sig ändå anmärkningsvärt välkomnad som besökare av de olika platserna.

South Bank
Fredagen var av annan karaktär. Här hade vi planerat en slinga längs Themsens South Bank med nedslag på olika platser längs vägen. South Bank kunde uppvisa en mångfald av olika typer av platser vilket troligtvis har sin förklaring i hur området växt fram. Industrin har som exempel tidigare varit viktig men slumområdena har också varit tongivande då området har varit isolerat från det London som växt fram på norra sidan om Themsen.

Potters Fields Park

En av de första platserna vi besökte var Potters Fields Park med perennplanteringar av den namnkunnige Piet Oudolf. Planteringarna var tyvärr inte vad de kunde ha varit och vi blev än en gång påminda om hur viktig skötseln är för hur platserna åldras och upplevs.

More London

More London var däremot långt mer uppskattat av oss. Kanske mest iögonfallande var platsens markbeläggning. Över ett stort område hade man ett enhetligt naturstensgolv som löpte från promenaden längs Themsen och in mellan de monumentala kontorsbyggnaderna. Stensättningen hade skett med stor precision och materialet i sig var exklusivt. Färgen och strukturen på stenen gjorde att man från ovan läste ihop Themsens vatten med promenaden vilket var ett fint inslag.

Längs dagens sträcka noterades även att höjdsättningen på många håll hade skett på ett sinnrikt vis och man hade skapat många informella sittmöjligheter. Något som saknades i högre utsträckning var dock tillgängliga sittplatser med ryggstöd.

NEO Bankside

NEO Bankside låg precis intill Tate modern – moderna museet och var en privat gård med tillhörande kostymklädd vakt. Gården var öppen för passage och skötseln av platsen var intensiv. Här hade man jobbat i betydligt mindre skala för att skapa ett smycke mellan husen. Platsen hade mycket intressant växtmaterial och användningen av denna skiljde sig också från mer offentliga platser, det var en plats som skulle beundras snarare än användas.

Tyréns UK

Dagen avslutades med ett trevligt besök hos våra kollegor på Tyréns UK där vi fick tillfälle att mingla och samtala mer kring hur stadsplaneringen ser ut här.

Västra London

Exhibition road

Lördagen var de stora, klassiska parkernas dag men vi tittade även närmare på Exhibition road som är ett nyare shared space-projekt. Enligt kollegor på Tyréns UK var det något omtvistat huruvida utformningen var lyckad eller inte och på plats kunde vi också se att det fanns vissa problem med utformningen. Gaturummet var å ena sidan belagt med ett rutnätsmöster över hela ytan och saknade trottoarkanter och andra avgränsningar vilket ger en mer sammanhållen plats, men man hade inte lyckats tydligt signalera för biltrafikanter att det inte är fritt fram. Detta ledde till för höga hastigheter varvid konceptet faller.

Hyde park

Hyde park och Kensington gardens hör till de större parkerna i London och här fanns till och med ridslingor iordningställda. Parkerna är (häpnadsväckande nog) bra exempel för parktypen ”engelsk park” med stora, svepande gräsytor och fristående träd.

The London Matsaba

Då vi besökte Hyde Park pågick en temporär utställning. Den massiva konstruktionen The London Matsaba var svår att undgå.

Princess Diana Memorial Fountain

I Hyde Park låg Princess Diana Memorial Fountain som fungerade som en väldigt populär vattenlek. Vattnet pumpades ständigt upp till toppen av en stor granitoval med en stenyta som skulpterats fram för att ge vattnet form och rörelser på sin färd ner till den lägsta punkten. Det gick att läsa in mycket i att just detta minnesmonument inbjöd så mycket till interaktion.

Några reflektioner
Några stora skillnader mellan här och där var att anmärkningsvärt många parker var låsta för allmänheten och omgärdade av stängsel. Något som inte är särskilt förekommande här hemma där parkerna i första hand ägs av kommuner och är till för allmänheten. De privatägda offentliga ytorna förde dock med sig en exklusivitet i material och bearbetning där man kunnat lägga kärlek i detaljer. Det faktum att det fanns så mycket vatten på platserna antydde också att i dessa ytor fanns det mycket pengar.
Vad som också var anmärkningsvärt var hur människorna använde sina parker och torg. Det var en ganska avslappnad stämning. Som exempel fanns många som tränade med sina skates eller skateboards öppet på olika platser vilket var något som drog till sig publik.
Växtmaterial och förutsättningar var också något som var intressant att lägga märke till. Något vi var mest förundrade över var dock de frodiga gräsmattorna vilka i många fall skulle fått våra svenska diton att skämmas.

Dinnertime

Dagarna i London var otroligt spännande och innehållsrika. Vi summerade upptäckter och intryck tillsammans med jämna mellanrum och det var positivt, både för att kunna diskutera funderingar och för att dela med sig av olika insikter. Att stanna upp och ta pauser så som dessa var väldigt viktiga för att sålla i tankar och intryck.

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg