Köpenhamn inspirerar

I samband med utbildningsdagarna i Öresundsregionen för kompetensområdena Landskap & Ljus och Analys, Strategi & Planering, genomfördes en studieresa till Köpenhamn. Trots att besöket till Nordens mesta metropol gick under namnet inspirationsresa, passade tyrénarna traditionsenligt på att lära sig någonting nytt också.

Under en heldag i gråmulet väder och horisontell snålblåst lyckades samtliga deltagande hålla god min medan vår analytiska förmåga testades utifrån flera olika aspekter. Dessa var bland annat växtmaterial, hårdgjorda material, tillgänglighet och så vidare, och vid dagens slut kunde vi konstatera att Tyréns analytiska ådra pulserar friskt; från att ha studerat landskap i den stora skalan dagen dessförinnan kröp vi sakteligen neråt tills vi blev så platsspecifika och lokalt förankrade att diskussionen om svärtans flirtande med historien avseende markbeläggningen kring Kultorvet pågick i nästintill en timme.

– Nåja, visserligen grundade sig den timslånga pratstunden delvis i att vi var ett gäng som väntade på resten av kollegorna som längre norrut på Købmagergade diskuterade uppställningen av lindar, men ändå.

IMG_4288

Bertel Thorvaldsens Plads med bevarat solitärträd, en ammal robinia

En intressant aspekt i slutpläderingen av inspirationsdagen var de väsentliga skillnaderna i dansk respektive svensk landskapsarkitektur. Bland annat kunde jag som en del av växtmaterialgruppen konstatera danskens allmänt monumentala användning av ”det gröna” i urbana miljöer kontra svenskens allmänna strävan efter ekosystemtjänster och naturlika uttryck, någonting som exempelvis gjorde sig särskilt gällande när vi betraktade växtmaterialet på relativt nyligen upprustade Bertel Thorvaldsens Plads.

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg