Balansgång i Aleskogen, Halmstad

Högalidskogen: Gestaltningsprogram som katalysator för tätortsnära skog

Nu är arbetet med Högalidskogen i Kävlinge igång. Platsen var ett av flera områden som planterades med trädplantor runt början av 1990-talet, i syfte att skapa tätortsnära rekreationsskogar. Ett beundransvärt projekt som skulle syfta till att stärka den biologiska mångfalden och skapa platser för rekreation och naturupplevelser. Särskilt betydelsefullt för orter i slättlandskapet som, liksom Kävlinge, är omgivna av åkrar på (nästan) alla sidor.

20 år senare har det som ”nyss” bara var en skogsplantering börjat rymma det som man var ute efter: en mångfald av skogsupplevelser, en skogsinteriör. Fina lekskogar, möjligheter för aktiviteter, växt- och djurliv.

Jag tänker mycket på det arbete vi utför nu som en katalysator för området. För även om miljöerna nu till viss del finns där så behöver området en rejäl knuff framåt för att bli använt, för att bli upptäckt. Det handlar om tillgänglighet, om att anlägga stigar och entréer. Att utveckla och förfina platser, att lägga till element som lockar till lek, aktiviteter, samvaro. Och kanske något som syns utifrån, något som skapar en magnet in i området. Ja, vi får se var det landar.

Högalidskogen Kävlinge, Västra gläntan

Högalidskogen Västra gläntan sommaren 2014. Sedan dess har gallringar gjorts.

Högalidskogen, Kävlinge

Januari i Högalidskogen, talldungen på högsta punkten, vid det gamla grustaget

I slutändan ska vårt arbete resultera i ett gestaltningsprogram och en övergripande gestaltning för området. Men först är det nu: en analys av förutsättningar och behov, och ett förslag på lokalisering av viktiga platser och element.

Områdesanalys

Områdesanalys in progress

Under tiden njuter vi av en vårskog i full skrud – bara någon månad borta nu?
Eller några år till för Högalidsskogen – men det kommer!

Blomstrande skog med avenbok och vitsippor

Blomstrande skog med avenbok och vitsippor


Mer om Högalidskogen: Examensarbete av landskapsarkitekt Lena Agrell

Och till sist ett utflyktstips och en självklar inspirationskälla för alla som jobbar med tätortsnära skogslandskap: det fantastiska Alnarp Västerskog, skapat av bl.a. Robert Gustavsson, Anders Folkesson och Erik Svensson på SLU.

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg