Hållbarhet i ljusbranschen?

Ofta är vi som ljusdesigners riktigt duktiga på att värna om socialt hållbara värden och att utgå starkt förankrade i människans behov. Vi är i det hänseendet bra på att värna biologiska värden, å andra sidan ökar ljusföroreningar och ljusdesigners verkar glömma hur de påverkar ekosystem även i staden.

Så när det kommer till hållbarhet för miljön och vår planet kopplat till; produkter, produktion, bruk av ändliga resurser, ljusföroreningar, återvinning så har vi en lång väg kvar att vandra. För den som ej är insatt kanske detta ter sig bagatellartat, men för en annan som är en påläst nörd så ter det sig alarmerande i sammanhanget med alla andra faktorer som hotar vårt liv och vår planet på grund av vad människor gör och gjort.

Om vi börjar med att fundera över Fosfor.

Fosfor är en ändlig resurs (den förekommer naturligt och kan ännu ej replikeras kemiskt) t.ex. det dominerande ämnet att använda för att få bra vitt ljus från LED (Light Emitting Diode) som annars i grunden lyser blått. Andra sätt att få LED att ge vitt ljus är ger ännu inte lika bra resultat som när dioden täcks med fosfor. Fosfor är även en viktig del av den mänskliga kosten som brist på urkalkar skelettet, försämra njurfunktionen och ge nerv- och muskelproblem. Nu är det ju inte bara LED som tävlar om att använda fosfor och använder upp det, även gödsel och elektronik är till stort idag beroende av fosfor. Forskare säger att fosforn sinat inom 30år om vi inte gör något och fosfor finns med på EU:s lista över kritiska råmaterial.  Så hur vi kan bygga upp en långsiktigt hållbar försörjning av fosfor för våra behov, i synnerhet hur olika länder och regioner kan ta vara på sina befintliga resurser – dvs fosforn som finns i t.ex. avlopp, avfall och stallgödsel är av stor vikt. Ur detta perspektiv är återvinning av fosfor, som finns med på EU:s lista över kritiska råmaterial, en essentiell förändring som är viktig för många regioner som vill kunna säkerställa en långsiktig hållbarhet för fosfor.

Samtidigt är det mer eller mindre uteslutande LED som används i moderna belysningsanläggningar världen över för att de har extremt låg energiförbrukning i förhållande till mängden ljus de kan producera. Nu är belysningen inte den stora brukaren av fosfor men den bidrar till det minskade resursläget med varje LED lampa som tillverkas.

Vi går vidare till återvinning

Vidare är LED armaturer sällan möjliga att återvinna eller svåra att återvinna. Ta till exempel armaturer som monteras i innertak av LED typ, när de slutar lysa så måste du byta hela armaturen och ofta även innertaket (även om taket egentligen kunnat sitta uppe många fler år till) – det är rent resursslöseri!

Att det bara är en av tio tillverkare som ens märker sina produkter med info om hur den kan återvinnas är problematiskt, det betyder att armaturerna i stor utsträckning när de är uttjänta hamnar som elektronikskrot där sannolikheten för att t.ex. fosfor tas omhand till återvinning.

 

Fabrikerna, Frakt och Produktion

Fosfor och återvinning är två aspekter att fundera kring vad vi planerar in för belysning. En annan sak inom LED produktionen inte många känner till är att LED tillverkningen utgör miljöfara genom surt regn (Acid rain).

Majoriteten av all LED tillverkas i Kina, vet vi hur arbetsförhållandena är i LED i fabrikerna? Just Kina pekas ofta ut som ett skrämmande exempel på tvivelaktiga humanitära förhållanden och är ständigt är på tapeten.

Vet vi hur långt våra produkter fraktas? Det är inte ovanligt att en produkts ljuskälla tillverkas i Kina, armaturhuset produceras på ett ställe i Europa sedan skickas till annat ställe i Europa eller till Indien för att lackas och ibland till ytterligare en plats för att slut monteras och förpackas innan det ska skickas eller tas till ytterligare annat ställe för lagerhållning innan det når kund = En väldig massa åkande; Båt, Flyg och Lastbil är vad det är… CO2

Vad kan vi göra?

Det som är så fantastiskt med LED är att de är små och energieffektiva och med dem kan vi planera belysning och göra ljusdesign som aldrig förr! Det är underbart ur gestaltningssynpunkt. Men att LED så energieffektiv har också lett till att vi planerar in mer ljus än förr och det värnas inte om mörker som det bordes.

Trots både fosfors urholkning, surt regn och arbetsetik så hörs ytterst lite om något av detta inom ljusbranschen än. Trots att byggnadsbranschen i övrigt styr mot ökad hållbarhet av våra byggda miljöer med alternativ till cement, plast och ändliga resurser. Till de flesta produkter idag finns fullständiga miljödeklarationer, men belysning bedöms inte på samma villkor och det finns inga lika tydliga eller fullständiga deklaration där kemikalier mm framgår som för de flesta andra byggelement.

Varför pratar vi inte (mer) om detta?

Kanske för att belysningen just inte ställs samma miljömässiga krav på från fabrik till återvinning?

Jag och mina hållbarhetsbesatta kollegor kommer arbeta vidare för att vi ska ha mer miljökoll på belysning och ljusdesign. För att ljusdesign även ska kunna vara hållbar i en värld som desperat behöver att vi agerar så hållbart vi kan i alla aspekter som finns överallt.

Om vi som ljusdesigners börjar med att alltid fråga vår leverantör hur de arbetar med hållbarhet och sätta lite press på dem att ha rätt dokumentation och som de i sin tur kanske sätter press på sina leverantörer ?

— We call up to action!

 

Kim Höglund, Ljusdesigner, nörd och en äkta nyfiken Tyrénare som är hållbarhetsbesatt!

 

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg