Exjobbare på Ljusdesignavdelningen

Just nu har vi en exjobbare på Ljusavdelningen som heter Irina My Lindqvist. Hon kommer ifrån masterutbildningen i ljusdesign på KTH och arbetar med gestaltningen av en cykeltunnel med något speciella förutsättningar. Jag intervjuade henne om sitt arbete och varför hon valt att sitta på Tyréns och göra det.

Berätta lite om temat på ditt exjobb…
– Jag skriver min masteruppsats som student vid KTH, Architectural lighting design i Stockholm. Temat är ljusgestaltning av en tunnel för cykeltrafik.

Vilken är den största utmaningen med projektet?
– Att skapa en ljusgestaltning som gör att cykeltrafikanter skulle vilja använda tunneln som en alternativ, trygg och trevlig transportsträcka och att inte förbise viktiga aspekter i helheten. En helhet som sammanlänkar cykeltunneln med stadens ”själ” och övriga transportstråk med utgångspunkt i trafiksäkerhet, trygghetsupplevelse, orientering, identitet och sociala aspekter.

Varför valde du Tyréns som arbetsplats?
– Jag tycker att Tyréns ljusavdelning gjort många intressanta ljusgestaltningar som har ett helhetstänk jag inspireras av och ser som förebilder.

Vilket skulle vara ditt framtida drömprojekt som ljusdesigner?
– Ett exempel är att få i uppdrag att gestalta ett bostadsområde med tillhörande torg och lekområde där ljuset kan spela en stor roll både visuellt, trygghetsmässigt och bidra till sociala interaktionen. Utöka de boendes sociala vardagsrum utomhus.

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg