Engagemanget hos oss växer

Kvinnor hämtar vattenAtt vandra i flera timmar efter rent dricksvatten är en verklighet för många

På Tyréns arbetar vi ständigt för bättre samhällen, men vad detta betyder i praktiken är inte alltid det lättaste att förstå. Som konsult är det viktigt att kunna sälja tjänster och att kunna redovisa vinst. Samtidigt kan gränsen mellan goda samhällsgärningar i uppdrag och vinstsyftet vara hårfin i situationer där en säljer sina tjänster och sin kompetens. Med andra och aningen mer krassa ord vill jag således våga påstå att tjänstemannarollen inte alltid innebär guld och gröna skogar – ibland måste en helt enkelt genomföra ett arbete som inte ligger helt i linje med värderingarna hos sin egen persona.

För dem som väljer att sälla sig till konsultbranschen oavsett gren, verkar denna insikt uppenbara sig ganska fort. I kombination med en annalkande vinter och det akut svåra omvärldsläget som vi befinner oss i, och står inför, kan tillvaron här hemma te sig tämligen mörk trots att vi enbart befinner oss i mitten på september.

Det är ju tur i så fall, att vi inte väljer att sacka för att tillvaron går mot mörkare tider. Som samhällsbyggare kan man istället se fram emot dessa eftersom de gör paletten av alternativ större; engagemanget hos oss växer, och det fortsätter att växa.

I egenskap som en av Sveriges största aktörer på samhällsbyggnadsgrenen, är det hos oss tillåtet att unna sig, för då kan en också unna andra. Som medarbetare finns det flera alternativ för att krydda det vardagliga arbetet, och vardagen.

WASSUP logotyp

WASSUP (Water And Sanitation SUPport) är en fristående ideell förening bildad av anställda på Tyréns, men alla – anställda som fans – har möjlighet att bidra ekonomiskt för verksamhetens fortskridande. Förutom att ge ekonomiskt stöd till större och etablerade hjälporganisationer med exempel i Läkare utan Gränser och WaterAid, så verkar WASSUP för att säkra en god vattentillgång för människor i särskilda riskområden, med fokus på projekt i centralafrikanska Tchad. Tyréns har här valt att hoppa in och bidrar till verksamheten genom att årligen donera en summa motsvarande den som de tyrénsanställda månadsgivarna ger!

Brunnsborrning i centrala Tchad och en färdig brunn med en India Mark II-pump

En hård verklighet kräver dock sin kontrast. För våra medarbetare finns därför även möjligheten att kunna engagera sig för att bland anställda hos Tyréns väcka, underhålla och vidga intresset för konst! Således får Konstförening vid Tyréns av företaget årligen en summa pengar som föreningen kan inmundiga lokala delikatesser för, utöver den månadsavgift som ett medlemskap innebär. Ett medlemskap innebär löpande erbjudanden om att delta i olika aktiviteter såsom vernissager, utställningar, studieresor och kanske framförallt det årliga konstlotteriet.

Ovanstående utlägg kan vid en snabb genomläsning antas antyda att Tyréns tar väldigt få initiativ på egen hand vilket naturligtvis ligger helt ur sin ordning. Bland annat vill jag låta meddela att Tyréns lyssnar till Utopia Arkitekters uppmaning på sociala medier och bidrar med 50 000 kronor till SOS Barnbyars katastroffond i kampen mot den pågående flyktingkatastrofen. Utöver punktinsatser som denna, ger Tyréns årligt stöd till bland annat SOS Barnbyar och Barnens Regnskog, samtidigt som positiva synergier uppstår i somliga FoU-projekt, däribland Säkrare dricksvatten.

Vill du också bli en del av Tyréns och hjälpa oss att engagera? Klicka här och börja botanisera – vi söker alltid efter eldsjälar.

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg