Det våras för Heden

Snart maj! Äntligen vår. Allt börjar på nytt och hela sommaren ligger framför oss. Det våras även för Heden i Göteborg. Tyréns är tillsammans med Malmström & Edström ett av fem lag som tog fram förslag på ett framtida Heden i slutet av november förra året. Från Tyréns har bland annat vi landskapsarkitekter i Göteborg medverkat.

Hela Göteborg engageras
I februari hölls en debatt om Hedens framtid på Stadsmuseet i Göteborg. Politiska representanter från de fem kommunala nämnder som har ansvar för Heden deltog. Tanken med kvällen var förstås inte att komma fram till någon slutlig lösning men det var ganska intressant att få lite inblick i hur, dels nämnderna och partierna, men även en och annan göteborgare ser på den stora centrala ytan Heden – en angelägenhet för hela Göteborg och som de flesta faktiskt har en personlig relation till. Kommunen utvärderar fortfarande de olika förslagen men ska enligt rykten vara nära ett avslut. Väldigt spännande!

Vår vision
Grunden i vårt förslag är att bevara Hedens öppna karaktär och att utveckla Heden till en flexibel yta med fokus på kultur, sport och evenemang. Istället för att exploatera stora delar av Heden, och därmed förlora den öppna ytan, föreslog vi att flytta befintliga intilliggande aktiviteter till Heden och därmed frigöra exploaterbara ytor runtom Heden, så kallad urban re-organisation.

Vår vision för det nya Heden är att en stor del av ytan ska vara flexibel och rymma nutida aktiviteter samtidigt som den ger plats till mer okända aktiviteter som tillhör framtiden. Diagrammet här nedanför visar hur samma yta på Heden kan ändra karaktär, beroende på vem som använder platsen för stunden.

AktvitetHeden

Se mer på www.tyrens.se/Heden/WWWHEDENGOTEBORG för hela Malmström & Edström/Tyréns förslag och en förteckning över alla medverkande.

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg