Veronica Johnander

Landskapsarkitekten Veronica Johnander är utbildad på Sveriges lantbruksuniversitet, Ultuna och Arkitektskolan i Aarhus, Danmark. Hon har sedan sin examen 2010 arbetat med att skriva utredningar och göra förstudier för forskningsprojekt på Sveriges lantbruksuniversitet och att undervisa i växtmateriallära. På Tyréns arbetar hon med allt från att skissa och illustrera till att projektera och göra landskapsanalyser. Veronica har ett stort intresse för växter, biologisk mångfald och hållbart stadsbyggande.


Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg