Landskapsuppdrag i Skärholmen!

Stockholms stad har precis upphandlat nya ramavtal inom landskapsarkitektur och Tyréns landskapsarkitekter har sedan flera år ett gott samarbete med Staden. Det största landskapsprojektet som Trafikkontoret på Stockholms stad kommer ha under den kommande ramavtalsperioden har landat hos Tyréns. Det heter Vårbergstoppen och ligger i närheten av Skärholmen.

På Stockholmskontorets fredagsfrukost berättade vi för de andra avdelningarna om bakgrunden till detta intressanta projekt. Under 50-, 60- och 70-talet gjordes stora satsningar på infrastruktur i Stockholmsområdet. I och med det blev stora mängder schaktmassor över och Stadsträdgårdsmästare Holger Blom tog fram ett koncept för hur massorna kunde användas för rekreation. Massorna tippades på hög, exempelvis i Vårberg dit tunnelbanan byggdes ut. Vårbergstippen blev så småningom Vårbergstoppen efter att Holger Bloms vision realiserats.

Förutom Vårbergstoppen har Tyréns landskapsarkitekter arbetat med ett helt gäng uppdrag i anslutning till Skärholmen. På fredagsfrukosten berättade vi också om ett urval av dessa som var i varierad skala. Från Gröntypologi och Parkplan via Vårbergstoppens parkgestaltning till markbeläggningsförslag för Bodholmsgången intill Skärholmen torg.

Ett urval av projekt som Tyréns Landskap har arbetat och arbetar med i Skärholmen.

 

 

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg