Tyréns landskapsavdelning på studieresa i Bordeaux

Bordeaux_small

Landskapsarkitekterna från kontoren i Stockholm, Norrköping och Linköping fick spendera tre soliga dagar i april med att titta på hur man utvecklat staden och skapat nya offentliga rum i form av torg, parker och lekplatser.

Det som är speciellt med Bordeaux är att ingen annan stad i världen har fått en så stor del av sin stadskärna förklarat som världsarv av Unesco.

I de stora satsningarna på stadens rum som skett har landskapsarkitekter kopplats in på ett tidigt stadium och där den gröna strukturen har fått vara central. Stadens front med kajerna mot La Garonne är en viktig del av utvecklingsplanen. Detta tidigare ingenmansland som skar av staden från vattnet har nu omvandlats till en sträcka av fylld av folkliv; med parker, sportfält, cykel- och gångstråk. Vi fascinerades över hur stora, fria ytor man hade avsatt inne i den centrala staden, ytor med en stor spännvidd sin användning. En annan reflektion var de breda gång- och cykelvägarna som skapade öppna flanörsstråk. Detta skulle vi gärna se mer av i Sverige!

Stora satsningar har också gjorts på det nya spårvägssystemet där man valt att förvandla staden i ett radikalt grepp istället för att successivt bygga ut under längre tid. Här har man minskat spårvägens påverkan i den kulturhistoriskt mycket känsliga miljön genom att inte ha kontaktledningsstolpar och ledningar som annars kunde bilda ett spindelnät som skulle störa bilden av stadens byggnader och minska sikten mot himlen mellan husen. Det hela är möjligt genom att spårvägen i etapper drivs på batteri. På plats i Bordeaux förstod man varför spårvagnar allt mer börjar användas i dagens städer. Jämfört med bullrande och ryckig busstrafik, slingrar spårvagnarna sig fram som tysta, smidiga ormar genom stadens gator.

Efter att ha cyklat runt i Bordeaux, fotograferat och inspirerats styrde vi kosan mot Biarritz där vi åt middag i kvällssolen med utsikt mot havet för att tidigt morgonen efter ta flyget hem. Det blev en mycket lyckad resa där vi fylldes av inspiration och fick många nya idéer till fortsatta projekt.

Trevlig sommar önskar Tyréns landskapsarkitekter!
Av Veronica Johnander

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg