En hundsraårig fasad

Hållbarhet inom byggnadsvård och konservering

Hållbarhet är ett mål inom vår sektor generellt, det är också en del av Tyréns ledord. Hur förhåller sig byggnadsvård och konservering till hållbarhet? Här följer en reflektion kring vad hållbarhet kan betyda och i vilka delar vi brister.

Vad gör Tyréns konservatorer?

Tyréns har en byggnadsvård- och kulturmiljöavdelning i Stockholm där tre konservatorer jobbar. Att Tyréns har en konserveringsenhet är unikt, ingen annan koncern inom stadsbyggnad i Sverige har konservatorer ”in house”. Att Tyréns har konservatorer bygger på att avdelningen arbetar med kulturhistoriskt värdefulla byggnader som ska skyddas i ombyggnadsprojekt av olika typer. De känsligaste delarna, som väggfast måleri, kan bara konservatorer skydda och vi har byggt upp metoder för att jobba projekterande med Tyréns övriga kompetenser. Det fungerar väldigt bra. 

Man kan beskriva byggnadsvård och konservering som stoppklossar i samhällsomvandling. Man kan också se verksamheten som en katalysator till smarta lösningar för att anpassa nytt till gammalt, öka förståelsen för historisk byggnadskonst och kvalitet och skapa intresse för vårt kulturarv. Och om det inte vore nog, vi bidrar till mindre koldioxidavtryck och materialspill.   

Hållbarhet inom byggindustri och byggnadsvård

Två typer av hållbarhet tar plats i debatten: byggbranschens cirkulära ekonomi och byggnadsvård. Byggbranschen strävar emot hållbarhet genom att arbeta cirkulärt. Ett material ska inte bli spill, det ska kunna återanvändas, och det ska gärna vara hållbart. Byggnadsvårdens hållbarhetsarbete handlar om att bevara de material som finns i till exempel ett hus. Om något behöver bytas ut är byggnaden konstruerad på ett sätt så att bytet kan ske utan att förstöra omkringliggande strukturer. Gamla byggnader är ofta ihopsatta så. Alltså, byggnadsvård handlar om en hållbarhet som minimerar spill, hanterar traditionella material som håller länge och är ekonomiska för vår miljö. Resultatet av dessa två förhållningsätt är att byggnadsvård i grunden är det mest hållbara man kan företa sig. (Och är man en riktigt jobbig typ kan man även applicera byggnadsvård i ett sopigt IKEA-kök från 1991. Jag vet.) 

En hundsraårig fasad

Här renoveras en fasad från 1890-talet. Träet är i gott skick, men enstaka delar behöver bytas och nytt virke. Hela fasaden målas om med linoljefärg för fortsatt hållbarhet.

Hållbarhet inom konservering

Konservering handlar ofta om att bevara värdefulla ytskikt och stoppa olika typer av nedbrytande faktorer. Det görs genom aktiv konservering som rengöring, säkring och ytbehandling etc. Det kan också göras genom att ändra klimat i en kyrka eller genom att skydda en målning i en vänthall. Aktiviteter ger föremålen i sig hållbarhet, men konserveringsarbetet är ibland giftigt, ger skadligt avfall av produkter som är framställda av kemikalier på ett resurskrävande sätt. Detta är problematiskt och hela tiden prövas metoder fram som är skonsammare. Ibland tas produkter fram som är vattenbaserade. Fler exempel finns där mildare produkter börjar användas men snabbt avfärdas för att de inte håller måttet. De skadar kanske objektet de appliceras på, bryts ner fort eller torkar snabbt i sin burk. Hur motiverar man då konservering med de äldre färgtyperna eller starka kemikalierna? Använder man dem rätt skadas inte användaren eller miljön. Använder man dem rätt behöver man inte göra om arbetet.

Alternativet är att inte göra någonting alls som John Ruskin (1819-1900) i ”The seven Lamps of Architecture” förespråkar. Låta ruinerna vara, kränk ej förfallets skönhet.  

Det finns också konservering som är hållbar ur alla synvinklar, för inom detta fält går utvecklingen snabbt framåt och det hoppas jag få möjlighet att berätta om i ett kommande blogginlägg.

Byggnadsvård och konservering går hand i hand. Här skrapas en gammal dekor fram i ett tak. Fem lager färg skrapas försiktigt fram med skalpell och mönstret kan rekonstrueras.

Byggnadsvård på Tyréns kulturmiljöavdelning kan betyda uppdrag där sakkunnighetsuppdrag och rådgivning ingår i kombination med konservering. Här skrapas en gammal dekor fram i ett tak. Fem lager färg avlägsnas med skalpell och mönstret kan rekonstrueras.