Miljöbalksdagarna på någon minut

Jag hann aldrig delta på Miljöbalksdagarna som avlöpte 25-27 mars. Då är det bra att ha kolleger man kan tanka av istället. Mårten Karlsson ekolog på Tyréns har skrivit ner en del av det man pratade om. Jag gissar att det är fler som kan vara intresserade.

Överlag låg fokus på transporter och tillsyn, men även avfall och cirkulär ekonomi fick sin beskärda del. Som grädde på moset fick vi i slutet lite tips om hur man kan shoppa hållbart (om man är shoppaholic), och det blev tydligt att kläder inte är dyrt idag, relativt 50-60 år sedan (justerat för inflation…)

BOSTÄDER TILL ALLA!

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi anser att både kommuner och bolag måste skärpa sig och bygga mot olika (inkomst)målgrupper. Bolagen vill bara bygga åt medelklass och uppåt, och kommunerna vill bara ha inflyttning från medelklass och uppåt. Överlag hade diskussionen problem att slita sig från problemen kring Stockholms innerstad, men landsomfattande utredningar för att öka bostadsbyggandet pågår.

NYHETER

Utredning kring cirkulär ekonomi är precis klar

Utredning om ekologisk kompensation är nästan klar (april…)

Ändringar i kapitel. 6 miljöbalken är att vänta. SKA vara klart 17 maj, annars böter för Sverige

AVFALL

Vi har en överkapacitet i landet vad gäller förbränningsanläggningar. På EU nivå är det bra för vi kan ta hand om sopor från länder som ska sluta deponera, men inte kan förbränna. På lokal nivå kan det bli kämpigt för kommuner som hävdar att de är fossiloberoende, eller försöker bli så (mycket som förbränns är plast). Naturvårdsverket var lite bekymrade över stigande halter av föroreningar (dock fortfarande låga) i takt med ökande volymer avfall som förbränns

ARTSKYDD

Denna diskussion blev lite splittrad i samband med att Skogsstyrelsen nyligen bestämde sig för att sluta inventera nyckelbiotoper i större delen av Sverige. Ansvariga ministrar hade INTE svar på tal, men var överlag upprörda. Fortsatt komplex och svår fråga, låsningar mellan parter består skulle jag påstå.

TILLSYN

Intressanta diskussioner kring brister i utförande, kapacitet, ansvar mm. Sammanfattningsvis verkar det inte bli tal om hårdare sanktioner eller straff, dock måste både tillsynen skärpas och fler ”miljöbrottslingar” lagföras. Som vanligt förordas dialog och samverkan på lokal nivå, men statistiken måste förbättras på nationell nivå..

HÄNSYNSREGLERNA I PRAKTIKEN

Hänsynsreglerna är jättesvåra att jobba med, både för konsulter, domstolar och företag. Representant från prövningsinstans hävdar att det i regel brister i underlag och redovisning när hänsynsreglerna ska prövas. Detta faller i stort på oss konsulter, som ska plocka fram helheten åt kunder. Det märktes också på den höga konsultnärvaron, ca 30% av alla deltagare var konsulter trots att MB-dagarna främst riktar sig mot statsanställda. Industrin hävdar (via SSAB) att de följer hänsynsreglerna dagligen (vad har de för val…) men att det var bättre förr gick att läsa mellan raderna (när inte hänsynsregler fanns…). MKB och miljöbedömning nämndes som viktiga komponenter vid prövning.

Är det fel på hänsynsreglerna?  – nej, de är inte bara ”good enough”, de är BRA tycker både jurister och Naturvårdsverket. Möjligen saknas en tydlig vägledning kring ”prioritet” i avvägningar. Problemet är tillämpningen.

SAMMANFATTNINGSVIS

Miljöbalken är nu myndig (18 år), men är i grunden sig lik även om hundratals ändringar och tillägg har skett genom åren. Forskningen hävdar att bestämmelserna är högaktuella sett till dagens utmaningar, men ändock kan vi förvänta oss förbättringar och revideringar framöver. 777 förslag för att vara exakt. Tyvärr hade ett par tunga utredningar inte riktigt landat i tid till denna konferens, det hade säkerligen varit intressanta paneldiskussioner kring t.ex ekologisk kompensation som är en juridiks (och praktiskt) mkt svår fråga. Det dyker dock säkert upp ämnesspecifika seminarier kring dessa.