dragarbrunnsgatan

Ett av Dragarbrunnsgatans gångfartsområden. Foto: Kathrin Nordlöf