Visionen om BIM och digital informationshantering (DIM)

Först måste vi konstatera att BIM i Sverige är ett fenomen som de flesta pratar om, är intresserade av och vill veta mer om samt att BIM inkorporeras mer och mer i företagens organisation och strategiska satsningar. Dock är BIM fortfarande fragmenterat, odefinierat, oorganiserat och framför allt saknas det en övergripande koordination med kraft att samla samtliga relevanta aktörer och kompetenser kring en strategiskt viktig informationsteknologisk process som BIM innebär för hela byggprocessen. I detta perspektiv har BIM-landskapet i praktiken blivit en skärgård av isolerade öar där öppenhet, delaktighet och gemensam information betraktas av många aktörer i egocentriskt taktiska termer vilket leder till ännu mer fragmentering.

Ett större problem är dock de som av mental, kulturell eller yrkesmässig bekvämlighet/lathet vill ha saker och ting som de alltid har varit av den enkla anledningen att det är bekvämt och så har man alltid gjort… Därför krävs det ett stort pedagogiskt och informativt arbete för att lyfta fram den stora frågan om VARFÖR? Varför är BIM och VDC några av de mest lovande och effektiva metodologier med potential att kunna förändra hela byggprocessen? Varför är det relevant och nödvändigt att seriöst och konkret börja implementera AI och Machine Learning i byggprocessen?

Vår övertygelse är att den informationsteknologiska utvecklingen och dess framsteg inom t.ex. digitalisering och AI ger nu oss möjligheter att gå från ett instrumentalistiskt perspektiv (CAD) till en kognitiv och integrerad process; en byggprocess centrerad kring ett långsikt perspektiv om data, information och kunskap. BIM kan inte reduceras till en teknisk applikation som i dess helhet kan förklaras genom en statisk summa av delarna eller komponenterna. BIM är en informationsteknologisk process som äger rum i ett kognitivt sammanhang; BIM har mer att göra med en hermeneutisk applikation än med en teknisk repetition. BIM aktiveras inte med en knapp eller realiseras per automatik genom algoritmer.

BIM är först och främst en teleologisk process av kognitiv karaktär; det handlar om ett ändamål som i sig inte är algoritmiskt eller automatiskt utan tänkt; en mänsklig reflektion, ett mänskligt och därmed kulturellt beslut som ser mot framtiden med mänskliga ögon. BIM är ett virtuellt verktyg vars resultat är helt och hållet beroende av ett mänskligt ändamål informerat av mänsklig kunskap. BIM är därför inte a priori en informationsteknologisk automatisk applikation utan ett nytt sätt att förstå och kommunicera informationen samt ett nytt sätt att samarbeta kring kunskapen. BIM handlar främst om information och i andra hand om former. Formerna finns där och är just dessa som så småningom kommer att materialiseras dvs. produceras. Men det är informationen som kommer att bli den avgörande faktorn i bestämmandet av byggprocessens rationalitet, kvalitet och effektivitet. Därför skulle man kunna säga att i BIM inte längre är formerna som materialiseras utan själva informationen. Och informationen är både teoretiskt och praktiskt resultatet av en kognitiv och kulturell process.

Denna blogg strävar efter att konkretisera sig som en plattform och ett forum genom vilken BIM och VDC först presenteras och analyseras som en fundamentalt socioteknologisk process vars potential kan förändra hela byggprocessen i dess helhet samt aktivt jobba för att frågan om BIM och även VDC och deras relaterade discipliner synliggörs som en aktuell och avgörande utveckling i relation till hela byggsektorn och även till samhällsbyggnaden.

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg