Pernilla Thessén

Avdelningschef för Business Area X (BAX)

Pernilla är chef för Business Area X (BAX) där Tyréns samlar sina digitala kompetenser och teknologier. Hennes stora intresse är samspelet mellan teknik, samhälle och människor – och hur det kan användas för att utveckla nya tjänster, innovationer och affärsmodeller inom samhällsbyggnad. Pernilla har arbetat som analytiker och affärsutvecklare på ledande svenska företag och har master från MIT i technology & policy med inriktning på syntetisk biologi.