Linus Malm

Innovationsledare och digitaliseringsstrateg
linus.malm@tyrens.se

Linus Malm har över 15 års erfarenhet av arbete med digital informationshantering och BIM, genom att tidigt ha anammat nya digitala hjälpmedel inom fastighetsutveckling och projektering. Linus har bland annat arbetat som BIM-samordnare för Tele2 Arena, Aula Medica och Biomedicum. Rollen som innovationsledare innebär att implementera och resurssätta det nationella innovationsprogrammet. Ansvara för att affärsutveckla och generera lönsamma affärer utifrån innovationer med syfte att skapa en god utveckling, lönsamhet och attraktivitet för Tyréns. Linus brinner för utveckling, men att den även ska bli konkret och pragmatiskt. Innovation ska vara något nytt, men det ska även realiseras.