”Alla vill till himlen men ingen vill dö” eller i detta sammanhang: Alla vill utvecklas men ingen vill förändras

Tror inte jag är ensam om att uppleva en allt snabbare takt av. Samtidigt sägs det att förändringstakten aldrig kommer vara så långsamt som den är nu.

Ordet förändring har för många en negativ klang ofta följt av en oroande känsla kopplat till att vi inte längre förstår ett sammanhang och/eller vår roll i det. Tänker att detta är en djupt mänsklig reaktion som syftar till att hantera processen ”anpassning till ändrade/nya förhållanden”. En process där vi sorterar och kategoriserar nya upplevelser/intryck i relation till tidigare erfarenheter, våra förväntningar och andra referensramar.

Med en accelererande förändringstakt är hjärnforskare oroliga för att våra hjärnor ska bli överhettade i våra försök att förhålla oss till allt som förändras. När jag läser om deras oro blir jag något lugnad av att forskarna tydligt pekar på meditation som ett verktyg för att förebygga överhettning eftersom jag yogat och mediterat sedan 15 år tillbaka. Dessa verktyg har jag själv använt för att hantera utmanande förändring. Jag har på så sätt kunna acceptera tillhörande känslor som att det är jobbigt, läskigt eller tråkigt samtidigt som jag också kunnat se möjligheter till utveckling, kopplat till ny kunskap, andra perspektiv eller nya insikter. Så om vi kopplar samman ordet förändring med utveckling så får vi utifrån min erfarenhet stöd i att hantera utmaningarna och realisera möjligheterna. Med andra ord tror jag vi skulle må bra av att ha ett mer nyanserat förhållningssätt till ordet förändring genom att medvetet ladda ordet med både utmaningar som måste hanteras och möjligheter som kan förverkligas.

För mig var det avgörande att ta ansvar för att leda mig själv i förändring. Konkret handlar det för mig personligen om att:

  • Bygga förändringsberedskap genom att dagligen lugna nervsystem och sinne med yoga och meditation samt att
  • Förändringsleda mig själv i mer intensiva förändringsperioder genom att känna tillit till mina egna förmågor och
  • Finna mod att avvakta agerande till dess att jag tydligt kan se sanningen i läget, både dess utmaningar och möjligheter.

Tänk om mina erfarenheter och personliga förhållningssätt kan vara gällande även för organisationer inom samhällsbyggnadsbranschen.  Det skulle innebära att det behövs verktyg och förhållningssätt som kan stötta en resilient utveckling av branschens företag och människor. Branschen beskylls ibland för att vara förändringströg och konservativ, men vi vet också att varken förändringsberedskap eller förändringsledning är enkelt. 70% av alla förändringsinitiativmisslyckas, oavsett bransch. Därför kommer jag 2022 tillsammans med kollegor på och kunder till Tyréns, självklart är andra i branschen som vill vara med också välkomna, utveckla olika typer av stöd som på olika sätt har potential att bidrar till en hållbar och växande förändring som realiserar samhällsbyggnadsbranschens utvecklingspotential.

Förändring är mindre läskig tillsammans! Hör av dig om du vill diskutera och/eller vara med och bidra på något sätt.