Innovation på Tyréns

Innovation och digital transformation. Vad är skillnaden?

I skrivande stund har jag ett väldigt splittrat, men också ett riktigt intressant arbete. Jag arbetar som innovationsledare, digitaliseringsstrateg, avdelningschef, innovatör, analytiker, med i forskningsprojekt och tror att jag bidrar till Tyréns digitala transformation…

Men hur går det ihop? Går det att skilja på innovation och digital transformation? Och kommer AI lösa allt ändå till slut?

Innovation

Om vi börjar med begreppet innovation. Innovation definieras enligt ISO 56000:2020 som: ”New or changed product, service, process, model, method, etc. realizing or redistributing value”. Fritt översatt: Någon nytt som som realiseras i ett värde. Vi brukar ofta skilja på idéer och innovationer genom att säga att en idé är något man har hört talas om som hade varit grymt om det hade realiserats, medan innovation blir innovation när det redan är realiserat.

Digital transformation

Hur definierar man digital transformation då? På wikipedia kan man läsa: ”Digital transformation is the adoption of digital technology. Common goals for its implementation are to improve efficiency, value or innovation”.  Just det sista är spännande att beakta eftersom vi just definierat innovation som något nytt man vill realisera. Min slutsats är således att digital transformation har samma målsättning som innovationarbetet har: Att skapa och realisera nytta!

Människan

Hur lyckas man då? Är det bara att besluta att nu kör vi? Nja. Man måste ha människorna med sig! Och självklart en ledning som tror på oss, som ger oss resurser. Men som innovationsledare kan jag vittna om att utan en ”Champion” kan man inte få framdrift. En champion är en person som har drivet, som har viljan att förändra, som inte nödvändigtvis sitter på alla svar om teknik eller affärspotential, men som VILL innovera (eller för den delen transformera). Vi människor behövs för att lyckas med innovation och digital transformation. Det är vi som kommer lyckas med transformationen inte ”någon chef” eller ett riktigt smart AI. Det sista kanske jag får äta upp om ett par år, men än så länge behövs DU för att vi ska lyckas!

Med ovanstående som bakgrund är jag otroligt stolt över att vi för 2 år sedan lanserade vårt innovationsprogram. Utan det hade vi inte haft metoder, processer och kapacitet att ta hand om den digitala transformation vi nu står inför. Med hjälp av vårt innovationsprogram kommer vi kunna hitta och beskriva de effektiviseringar, automatiseringar och digital teknologi som kan leda till nya värden och ny nytta både för oss och våra kunder. I en intern sammanställning har vi funnit att 90% av våra så kallade digitala initiativ och idéer har slussats genom innovationsprogrammet. Tillsammans med idégivaren, vår champion (!) och våra innovation- och affärscoacher hittar vi vägen framåt.

Så nästa gång du hör dessa två begrepp (Innovation och digital transformation), svara bara ”Det är samma sak! Men viktigare är DU och JAG för att vi ska lyckas realisera värde”. För på Tyréns menar vi att oavsett vad du pratar om måste det leda till att vi realiserar ett värde. Och tillsammans kommer vi se till att det kommer att hända!

Fortsätt ha idéer, hitta det DU brinner för, fortsätt innovera och fortsätt att hitta möjligheter till digital transformation! – Det skapar värde!

 

Källor:
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_transformation
https://innovationmanagementsystem.com/what-is-innovation/