Äntligen, samtal och samverkan kring #Nollslös

Nördvarning! Nu tänker jag grotta ner mig i och hoppas kunna inspirera andra likasinnade, eller kanske även oliksinnade, kring enkel kvalitetssäkring vid datadelning. 

Jag och min produktägarkompis för The Validator, Victor Cabezas, drivs i vårt utvecklingsarbete av att minska slöseriet i byggbranschen, Vi är därför så glada nu när allt fler börjar prata om kvalitetssäkring av digitala processer och optimering av arbetssätt i dessa. Det har till och med skapats ett samlingsnamn för samverkan kring det gemensamma intresset; #Nollslös. Under det namnet samlas aktörer som drivs av att förenkla och effektivisera samhällsbyggnadssektor genom att skapa gemensamma koncept som syftar till att eliminera icke värdeskapande aktiviteter. Koncepten är som ett ekosystem av tjänster, från olika aktörer, som bidrar till att minska slöseriet kring ett specifikt område. Två värdeskapande koncept är klara i en första version: 

  1. Smidig kvalitetssäkring av digital uppdrags- och projektprocess, dvs för såväl projektörer, beställare som entreprenörer. 
  2. Effektiv ROT (Reparation, Ombyggnation, Tillbyggnad

Koncepten omfattar tjänster kring processutveckling och kompetensutveckling samt förenklande verktyg (processtöd) med tillhörande hjälpmedel och metodik.

Vi vill såklart att andra ska bli lika taggade att prata om och utveckla kring detta som vi är. Därför det var STORT att bli inbjudna att prata om The Validator/Nollslös på en BIM Alliance frukost och sedan också i BIMpodden News #2. Här är en länk den inspelningen från frukosten. BIM-frukost om buildingSMART International Awards

Ett litet farthinder på vår utvecklingsväg var när vi konstaterade att branschen pratar om kvalitetssäkring av digitala leveranser och dess innehåll på ett lite slarvigt sätt. Vi säger validering och menar granskning eller egenkontroll samtidigt är vi inte tydliga med vem som ansvarar för vad. Samtidigt saknas det smidiga hjälpmedel så det är helt enkelt svårt att göra rätt…Vi håller därför på med att ta fram en generell film som vi hoppas ska bidra till att vi får en hyfsat gemensam bild över kvalitetsaspekterna inom våra nya digitala arbetssätt. Ni kommer höra från oss när den är klar!

I sammanhanget vill jag också lyfta fram en BIM-frukost som mycket handfast handlar om  hur befintliga avtal kan hanteras i de nya digitala arbetssätten i byggprojekt: BIM-frukost: Avtalsjuridik och digitala modeller

Avslutningsvis ett litet större perspektiv: I det arbete vi bedriver i  SBE projektet Delning Data har vi självklart konstaterat att kvalitetssäkring av specificerad data är en förutsättning för värdeskapande med densamma. Samtidigt måste det vara lätt att göra rätt, det behövs smidiga hjälpmedel för att specificera önskat värdeskapande med tillhörande data, modellera med data inkluderat, kvalitetssäkra datainnehåll (egenkontroller och granskningar) samt följa upp att det tänkta värdeskapandet erhålls och lära av erfarenheterna. Vi hoppas få möjlighet att stämma av vad vi kommit fram till i projektet ganska omgående efter ledigheterna. 

Nörda gärna ner dig med oss!! Ta kontakt om du vill prata om eller bidra i #Nollslös!