Vill du bli utbytbar så gör ingenting!

Bild: Dan Engström, Affärsutvecklare WSP, Adjungerad professor

Jag satt i princip helt stilla i de 32 minuterna när jag lyssnade på Dan Engströms intervju i BIM podden. Jag hängde vid varje ord, lyssnade igen och igen. Sen ringde jag honom och bokade en tid för en egen intervju. Dan lyckas sätta logiska och trovärdiga ord på branschens troliga framtid. Något jag själv har gjort stapplande försök att förmedla. Vad är det som faktiskt är på väg att hända, hur kan vi förbereda oss på bästa sätt och vad är den egentliga drivkraften till att utforma framtiden?

Det Dan menar är på väg att hända är en förflyttning från de roller vi är vana att ta som allmänduktiga arkitekter och ingenjörer i projekt, till att bli experter på produktutveckling utifrån kundens affär och behov. Spacemakers AI-lösning anser Dan är ett exempel som påvisar just denna förflyttning där slutkunden själv kan simulera en tänkt etablering utifrån olika aspekter. Istället för att beställa tre månaders utredning av arkitektkontoret kan kunden köpa in expertkompetens som stöd i processen.

Vi står helt enkelt inför en omvälvande förändring i branschen inom en period av 3-5 år säger Dan och fortsätter:

  • Vi behöver ta betalt på andra sätt, gärna värdebaserat och absolut inte per timme eller ännu värre per kvart.
  • Kulturen som levt så länge i projektlogiken behöver ändras, yrkena behöver laddas om med något annat än det vi är vana vid idag.
  • Uppgiften måste styra metod och verktyg, inte individen. Detta är en ledarskapsfråga och en pedagogisk fråga.

Med tanke på de omfattande förändringar som Dan beskriver känns det betryggande att drivkrafterna för att ta sig an detta är starka:

  • Hållbar affär och verksamhet, våra (konsulter och arkitekter) erbjudanden är på väg att bli inaktuella, det handlar om överlevnad.
  • Byggbranschen måste bidra till en snabb omställning till ett hållbart samhälle. Det finns redan bra exempel på hur hållbar samhällsutveckling kan knytas till en bra affär: Cybercom, ny ägare från Stena sfären styr utifrån mottot att man ska generera tillräcklig vinst för att vara med och påverka en hållbar samhällsutveckling istället för att maximera vinsten.

Nu är det dags att hjälpas åt att ta sig an dessa utmaningar tycker Dan och berättar om de projekt som de blivit tilldelade pengar för: SBE projektet Kundcentrerad tjänsteutveckling baserad på automatisering där man ska utforska vår nya affär genom samverkan i branschen och en Industridoktorand tjänst för att förstå vår nya affär. Dan efterlyser ”Partners in crime” , aktörer från branschen; konsulter, arkitekter och beställare, som vill vara med och utforska framtidens affärer.

Och ja, jag vill bli partner in crime Dan! Så tacksam för denna injektion av inspiration som jag fick av dig!

Allra sist, om Dan fick tala till hela den svenska samhällsbyggnadsbranschen och den lyssnade så skulle han säga:

Det finns ingen andra plats, vill du bli utbytbar så gör ingenting. Vi måste lära oss utnyttja digitaliseringens exponentiella ”grundlag” och utveckla hållbara affärer till skillnad från de existerande affärsmodellerna som skapar förutsättningar för tillväxt genom anställning.

Källor som Dan refererade till i samtalet och som jag varmt kan rekommendera för inspiration till reflektion och nytänk – Gott nytt 2021!

https://bimpodden.se/episod-50-ltu-wsp-automatisk-projektering-ar-bara-en-del-av-systemskiftet/

https://www.linkedin.com/pulse/aff%25C3%25A4rsutvecklarens-viktigaste-uppgift-dan-engstr%25C3%25B6m/?trackingId=gQsE3ZKLQGq4JK8gGiQ5CQ%3D%3D

https://www.smartbuilt.se/aktuellt/nyheter/2020/200527-16-beviljade-projekt/

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Capital%20Projects%20and%20Infrastructure/Our%20Insights/The%20next%20normal%20in%20construction/executive-summary_the-next-normal-in-construction.pdf