Lagstiftning kring BIM i Sverige – är det fortsatt relevant?

Jag fick för ett tag sedan syn på en motion som Adnan Dibrani (S) lämnat in kring lagstiftning av BIM. I hans motivering står bland annat följande:

Det är allmänt känt att stora bygg- och infrastrukturprojekt ofta blir kritiserade och väldigt ofta blir dyrare än prognosticerat. Det finns dock metoder för att minska dessa problem, BIM, Building Information Modeling eller byggnadsinformationsmodell, är metoder som handlar om att skapa och använda digitala modeller av byggnadsverk i samhällsbyggandet. Det är ett effektivt sätt för arkitekter, ingenjörer, byggföretag, entreprenörer och tillverkare att samverka med varandra under ett projekt. Hela produktionen och förvaltningsprocessen digitaliseras. BIM har visat sig ge ökad effektivitet samt ökad ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Sedan jag läst detta har jag funderat en del kring relevansen för en lagstiftning just kring BIM:

  • Hur ska vi säkra värden från teknologier som VR, reality capture och  generative design om vi fokuserar på BIM i den kontext som beskrivs ovan?
  • Vad är det vi faktiskt behöver lagstifta kring digitalt användande i samhällsbyggnadssektorn?

Just för stunden har jag inga klara svar på dessa frågor. Därför mailade vi på Diggibloggen till Adnan Dibran för att förstå hur han tänkte:

  • Vad har du själv för bakgrund? Har du någon erfarenhet från byggbranschen?
  • Vad var det som fick dig att skriva denna motion?
  • Varför tycker du att det behöver lagstiftas i denna typ av fråga, kan inte branschen själva driva utvecklingen?
  • I motiveringen anger du referenser i Europa som lagstiftat för tio år sedan, utifrån det tidsperspektivet och att det hänt mycket under detsamma; hur tänker du kring omfattning och innehåll i en svenska lagstiftning jämfört med exempelvis den i Storbritannien?
  • För någon som inte är så hemma i den politiska process som du är, kan du beskriva vad som kan hända här näst eller vad som krävs för att motionen ska gå igenom?

Vi har tyvärr inte fått svar på våra frågor som som mailades den 3/11, men frågan är viktig och behöver nog lite fler perspektiv för att komma vidare.

Vad tycker ni, är det fortsatt relevant med lagstiftning kring BIM? Eller är det dags att döda BIM-begreppet och prata om saker i termer av vad de faktiskt är; digitala arbetssätt?