5 snabba om Digitala Tvillingar

Ni kanske också inledde gårdagen med Pernilla Thesséns framträdande på BIM Alliance och Geoforums BIM frukost – Internationell utblick, där Pernilla och Daniel Kraft från Newsec pratade om Norges smartaste hus? Vi haffade hennes direkt efter att det avslutats och ställde fem snabba frågor:

1. Varför ville du vara med i detta sammanhang?.
BIM Alliance är en central samlingspunkt för branschen och en aktör som verkar för förändring, det känns därför relevant att bidra till samtalet och lyfta nya infallsvinklar. Med tanke på de utmaningar och möjligheter som samhällsbyggnadsbranschen står inför de kommande åren/decennierna anser jag att all form av diskussion, reflektion samt utbyte av erfarenheter, misstag och lärdomar är centralt för att ta oss framåt tillsammans och hitta nya konstellationer.  

2. Carl Christensen från den norska startupen Spacemaker presenterade deras AI/Generative lösning för smartare samhällsbyggande. Hur tror du att  den typen av lösningar kommer att påverka branschen?
Den här typen av lösningar är spännande eftersom de kan visualisera komplexiteten, vilket gör det möjligt att fokusera på fler aspekter samtidigt.  Det hjälper oss också att tydligt se konsekvenser av att vi prioriterar en aspekt framför en annan, exempelvis dagsljus framför energiförbrukning eller bullernivåer. Jag ser att det öppnar upp för en helt ny typ av involverande och lärandeprocess där vi konkretiserar de indikatorer, utifrån önskade värden, som styr projektering och produktion samt som ska användas för att följa upp  i den byggda miljön. Så vi kan nå en helt ny värdebaserad och lärande process som i förlängningen öppnar upp för affärsupplägg där arkitekter och konsulter kan få del av de skapade värdena i den byggda miljön, förutsatt att de förverkligas så klart.

3. Vad är potentialen i en digital tvilling?
Potentialen är, som även Daniel Kraft beskrev, mycket stor och vinster kan uppnås på många sätt inom många områden. Lösningar för uppkoppling, övervakning, analyser och styrning ska kombineras med potentiella värden gällande infrastruktur, hållbarhet, drift och underhåll, säkerhet och tjänsteerbjudande. Daniel beskrev det pedagogiskt som en matris som utgör grunden för ett mer strategiskt tänk kring värdeskapande. Sen är det förstås viktigt för en organisation att tydligt definiera sina mål och visioner och ställa det i relation till potentialen med en digital tvilling för att säkerställa en relevant matchning.

4. Vilka är de största utmaningarna för att nå dessa vinster?
Erfarenheterna från Ökern visar tydligt att traditionella arbetssätt och ansvarsförhållanden i silos behöver förändras. Jag gillade Daniels idé om en ny gränsdragning mellan aktörer utifrån de olika skikten i den digitala tvillingen i kombination med nya tjänster för att underhålla den digitala informationen. Ett annat hinder som jag upplever att man ofta sätter upp är ”ägandeskap av datan”  – den frågan är komplex och behöver sättas i sitt sammanhang för att kunna besvaras. Tittar vi på frågan utifrån ett förvaltningsperspektiv kan det enkla svaret vara det som Daniel la fram ”Datan tillhör tillgången” men vad blir svaret i byggprojektets olika skeden och processer?  Sen är det som alltid en utmaningen, när det är så många olika aktörer, att förenas kring en och samma vision och agenda.

5.Vad skulle du vilja prata mer om och vad tycker du det ska pratas mindre om?
Vi behöver fördjupa bilden av vad det innebär att branschen befinner sig i en transformationsprocess. Många är överens om det på ett övergripande plan, men sen tänker var och en på egen hand kring den egna affären och erbjudandet och försöker passa in det i en digital tidsålder. Då får vi inte ut synergierna av att utveckla branschen mer samlat, risken blir istället att vi inte kommer framåt eftersom alla har sina egna, storslagna agendor om just deras digitala affärer och framtid. Vi måste istället acceptera att branschens aktörer i hög grad är beroende av varandra och därför tänka vilka erbjudanden, ekosystem, förmågor och affärsmodeller som behövs och hur respektive bolag kan bidra till den utvecklingen. Vilken ”rätt” har Tyréns att finnas kvar i en digitalt transformerad bransch, vilka värden har vi som blir relevanta för kunderna, hur kan vi rigga oss för det, osv. Det tror jag behöver bli mer konkret för respektive aktör och branschen som helhet. Och vad ska vi prata mindre om – svårt att säga. Att kunderna/beställarna inte är redo tycker jag är lite uttjatat faktiskt! 

———————————————————————————————————————————————–

Det såg ut som att eventet filmades så med tiden finns säkert möjlighet att höra alla kloka inspel från alla tre talare: Carl Christensen, Daniel Kraft och Pernilla Thessén.

Vi på bloggredaktionen tyckte att det var en informativ och inspirerande start på onsdagen och är taggade på att försöka få till en djupintervju med Daniel Kraft, för att verkligen förstå och kunna vidare beskriva hans och Newsecs perspektiv på den tid vi lever i och de möjligheter som potentiellt kan skapas. Vi ska se om vi kan få till det i en snar framtid!

Stay tuned!