Bild på Pernilla Thessén

Klart vi kan tänka om!

Att samhällsbyggnadsbranschens natur skulle göra det svårt att komma ifrån det traditionella projekttänkandet köper jag inte. Det är vi människor som har hittat på och kommit överens om systemen vi arbetar efter i dag. Då är det klart att vi kan ändra på dem om vi kommer på något smartare.

Bryt upp silos och projektfokus

Samhällsbyggnadsbranschens värdekedja är komplex; den sträcker sig från idéstadiet till drift samt innefattar förvaltning och transaktionsmarknad med många aktörer som fokuserar på att optimera sin affär utifrån egna snäva intressen. Detta behöver förändras. Vi behöver nyttja våra resurser smartare för att möta upp dagens och framtidens utmaningar, som klimatkrisen och nya pandemier. Våra kunder och samhället ställer också högre krav på flexibilitet, delaktighet och nya tjänster i den byggda miljön.

Branschens projektbaserade organisationer och fokus på leverans i enskilda projekt gör det svårt att reformera värdekedjan och affärsmodellerna. Konsekvenserna blir bristande helhetstänk, sämre erfarenhetsåterföring, personberoende, ad hoc arbetssätt – och i slutändan en splittrad och suboptimerad bransch.

Produktifiering

För att ta nästa steg som bransch, behöver vi bli bättre på att produktifiera våra leveranser och erbjudanden. Vi måste ta fram koncept och produkter som är tydliga avseende värdeskapande och innehåll samt att det enkelt går att verifiera leveransen. Det skulle ge säkrare och mer diversifierade pengaflöden och samtidigt underlätta att staka ut en riktning för branschen 10–20 år framåt. I stället för att springa mellan projekt och optimera den dagliga driften vill vi stå stadigt i den pågående verksamheten och samtidigt kunna lyfta blicken för att se att vi rör oss i rätt riktning.

Se över affärsmodellen

Affärsmodellen där konsulten timdebiterar är ett av systemen som behöver förändras. Det finns alltid en risk inbyggd i förändring eftersom vi inte vet i förväg vad det kostar och vad det ger. Är det rimligt att konsulten ska ta betalt för varje nedlagd timme och kunden ska stå för all risk? Jag vill att parterna ska föra dialog och komma överens om hur de kan dela på både risk och vinst i nydanande projekt med hög innovationsgrad.

Konkretisera

Vårt mål är att Tyréns blir en ledande digitaliseringsaktör inom bygg, fastighetsförvaltning och infrastruktur. BAX:s (Business Area X) uppdrag är att bidra i detta arbete genom att faktiskt konkretisera digitala visioner, för att i slutändan, skapa värde för våra kunder. För att nå dit måste vi vara klara över att den digitala transformationen inte handlar om “coola prylar och nya appar”. Hur använder vi information på ett strukturerat sätt? Vilka affärsmodeller behöver vi i framtiden? Hur ska vi organisera oss?

Det är den typen av frågor och tankar som vi kommer ventilera och diskutera på vår nya blogg, Digibloggen. Vi ser diskusioner och meningsutbyte som ett viktig del i vårt arbete att bidra till en mer robust, transparant, självlärande och värdesäkrande bygg- och fastighetsbransch.

Pernilla Thessén