Vem är sop-Stasi?

Om man sitter och surfar dagstidning på nätet och får syn på en krönika vars länk refererar till sop-Stasi, vem kan då motstå att läsa? Inte jag i alla fall.

Krönikören tillämpar begreppet på utföraren av sophämtningen i hans kommun, för att de har försett villahushållens sopkärl med chip, så att man kan se hur ofta de töms. Läs krönikan om du är lika nyfiken som jag var på att få redan på vilka som är sop-Stasi i det här fallet. Jag tycker att du ska läsa den ändå eftersom jag, avfallsnörd som jag är, tycker att den är lite underhållande.

Uppfattningen att chip på sopkärlen innebär onödig övervakning är nog inte ovanligt. Det finns olika orsaker till att kommuner väljer att ha chip på kärlen. Man vill t.ex. kunna se när sopbilen var i området om man får klagomål på att kärl inte är tömt eller så kan det bero på att man debiterar efter vikt eller efter antalet tömningar. Oftast är det alltså kvalitetsaspekter som är orsaken. I vissa fall vill man även kunna se tömningsmönster, t.ex. om alla sorterar matavfall i kommuner med obligatorisk matavfallssortering.

Sopkärl - kanske med chip på framsidan?

Sopkärl – kanske med chip på framsidan?

Personligen tycker jag att det är rätt att ha chip på kärl och följa upp tömningarna då en kommun tillämpar frivillig matavfallsinsamling med avgiftssubventionering. Om man får lägre avgift för att man sorterar sitt matavfall ska man väl faktiskt göra det också, istället för att bara få lägre avgift men fortsätta som tidigare och missbruka systemet? Om man i ett sådant läge tycker illa om att man är övervakad kanske det beror på att man helt enkelt inte gör det man ska och riskerar att bli avslöjad. Miljöstyrande taxa ska vara just miljöstyrande och öka sorteringen, inte något som man kan utnyttja enbart för ekonomisk vinning.

Vid obligatorisk sortering är jag mer kluven. Det finns nog alltid de som tycker att sortering är onödigt eller bara en pina och kommer att protestera. Frågan är hur mycket resurser man ska lägga på att hantera dem och få dem att tycka och göra annorlunda.

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg