Vad kommer dina barnbarn inte slänga i sin soppåse?

Resurs- och avfallsfrågan är hetare än någonsin och bland de miljöengagerade kokar intresset för cirkulär ekonomi – åtminstone om man gör bedömningen utifrån antalet seminarier med ordet cirkulär i titeln, som har hållits under våren.

grad av cirkularitet 20160427Det här är en av de mer överblickbara bilderna över cirkularitet som jag har sett. Den översta kategorin i bilden, Rethink – share, handlar om effektivt nyttjande av befintliga resurser. Här kommer så vitt skilda saker som t.ex. bibliotek, att utforma fastigheter så de kan nyttjas för flera ändamål vid olika tidpunker på dygnet, olika typer av hyrtjänster och mobility management in.

Man ser också att mycket av det vi redan gör en del av den cirkulära ekonomin, men det finns också otroligt mycket mer att göra.

Men om vi lyckas med detta – vilket avfall är det som kommer att minska, och vilket avfall kommer att finnas kvar i framtiden? Kort sagt, vad är det våra barn inte kommer att slänga i soppåsen eller som grovsopor? Det kommer dels att vara en värderingsfråga – t.ex. hur förhåller jag mig till mina matrester, äter jag upp dem eller slänger jag dem. (Och vad är det som styr våra värderingar?) Men det kommer också att vara en fråga om nya affärsmodeller. (Läs gärna mer om detta här: ett IVA-projekt om Resurseffektiva affärsmodeller).

Hyr-IT, eller inköp av rekonditionerad IT, känns som en lågt hängande frukt som skulle ha potentialen att minska IT-avfallet i ganska stor utsträckning. Vad krävs det för styrmedel för att få det att slå igenom på betydligt bredare front än idag? Upphandling är förstås en nyckelfråga när det gäller företag och organisationer. Både att upphandla rekonditionerad IT-utrustning, och att sälja uttjänt utrustning till rekonditionering. Gällivare och Laholms kommun köper sedan flera år tillbaka rekonditionerade datorer och har på så vis minskat sina inköpskostnader för datorer med sex respektive åtta miljoner kronor de senaste åren.

Hur kommer det att se ut på konsumentmarknaden när det gäller IT? Kommer vi i framtiden se telefonproducenter hyra ut mobiler inklusive abonnemang, istället för som idag, operatörer som inkluderar telefonen i abonnemanget? Kommer det att vara så lönsamt att behålla kontrollen på material och komponenter, så att det blir ekonomiskt fördelaktigt för producenterna att hyra ut istället för att sälja? Och kommer elektroniken i plattformarna ta så liten plats så en telefon eller dator mest består av plast och metall? Ungefär som utvecklingen från tjockt-TV till platt-TV under 2000-talet?

Det är alltid roligt att fundera över hur det blir i framtiden. Inom kort kommer på denna blogg lite mer eller mindre seriöst filosoferande kring hur andra avfallsslag och mängder kan komma att påverkas i framtiden. Delta gärna i diskussionen!