Två dagar med Avfall i nytt fokus – nu är det dags att skala upp

Så här på skärtorsdagen vill vi på Avfallsbloggen vill passa på att önska alla en Glad påsk!

Samtidigt tänkte jag berätta om konferensen ”Avfall i nytt fokus – från teknik till styrmedel” som jag nyligen varit på. Huvudtemat för konferensen var avfall med fokus på cirkulär ekonomi men även mycket annat som var intressant. Det kändes att vi tagit ett steg i rätt riktigt och att många (om inte alla) är enade om att det måste bli mer verkstad och inte bara prat.

P1-morgon hade även ett inslag om detta och direktsände på plats vilket är superkul! Avfallsfrågan behöver uppmärksammas ännu mer och belysas ur olika perspektiv.

Här kan du lyssna på inslaget.

Utredningen om cirkulär ekonomi

Under 2016 tillsatte regeringen en utredning kring cirkulär ekonomi med fokus på återanvändning av produkter. Denna redovisades till regeringen någon vecka innan konferensen och fick därför också inleda hela konferensen. Bland annat föreslås ett Hyberavdrag som likt RUT och ROT ska ge skatteavdrag för begagnat och reparationer. Utredningen lyfter även att bilpooler bör främjas och att förtroende och rättssäkerhet ska stärkas inom begagnathandel och delning.

Beteendeförändringar och konsumtion

Konferensen berörde frågan kring konsumtion och beteendeförändringar från lite olika perspektiv. Fokus var både på hur man kan skapa förändringar utifrån styrmedel men också hur man kan anpassa insamlingssystem och skapa förutsättningar för att reparera, byta och låna istället för att köpa nytt. För att skapa beteendeförändringar är det också viktigt att se till människan och anpassa systemen till människan istället för tvärtom.

Kemikalier och återbruk

En del av föredragen berörde även hur kemikalier påverkar resursanvändningen. Exempelvis finns det mycket kemikalier i textilier varav vissa kemikalier även ska fasas ut. Textilier innehållande dessa ska alltså inte återbrukas eller återvinnas. Ytterligare en viktig aspekt är att man inte alltid tänker på den ”dolda” resursförbrukningen i tillverkningsprocesserna som exempelvis energiförbrukning vid tillverkning eller färgning av textilier. Därför är det viktigt att ersätta produkten så tidigt som möjligt i kedjan för att ge så liten miljöpåverkan som möjligt.

Plattformskemikalier

Jag fick även lära mig ett nytt ord – plattformskemikalier. Detta är en uppsättning kemikalier som på grund av sin mångsidighet kan användas för att tillverka exempelvis plast, textilier, hygienartiklar och läkemedel.

På konferensen berättade de om ett projekt med syfte att undersöka svensk utveckling och produktion av bärnstenssyra från heterogent matavfall. Anledning är att man ser att det kan gå att samproducera biogas och plattformskemikalier för att ge en ökad lönsamhet. Däremot behövs det enligt föreläsaren både mer politiska och normativa förutsättningar för att det ska bli möjligt att använda i större skala.

Pilotprojekt till fullskaliga projekt

Under föredragen pratades det också mycket om vikten av att skala upp pilotprojekt till att utföras i större skala för att ge större effekt. Det diskuterades också att avfall bör ses mer som en etisk fråga där medborgarna delar ett samhällsansvar för miljö och material. Ett fokus i detta var också platsbristen, och funderingar kring att det är svårt att skapa utrymme för förebyggande och återbruk när mycket av ytorna används för konsumtion.

Varför det inte finns fler projekt i full skala diskuterades även och förklaringar som nämndes var ”Loose face”-risken och brist på starka incitament.

Detta är bara ett axplock av allt som det pratades om på konferensen och som ni ser är det mycket som händer inom avfallsområdet. Som det ofta konstaterades på konferensen finns det många bra idéer och tester, men det är också viktigt att det faktiskt tillkommer projekt i större skala. Och jag håller med –  för att uppnå ett hållbart samhälle måste vi våga mer och fortsätta testa, men också skala upp!