Toaavfallets hanteringsmöjligheter

Definitionen av vad som är hushållsavfall kan ibland  vara aningen förvirrande. En sådan aspekt är toalettavfall. När det finns ett kommunalt avlopp är det inte konstigt, då är det avlopp. Toaletten kopplas till det. Om det saknas kommunalt avlopp är det istället ett hushållsavfall. Då uppstår avfallet i form av slam i ett enskilt avlopp eller latrin i ett kärl.

Toalettavfall från båtar får från och med 1 april 2015 inte släppas ut inom Sveriges sjöterritorium. Det betyder att avfallet ska kunna lämnas i hamn. Avfallet från en båt kan då i en hamn gå in i det kommunala avloppet och i en annan hamn vara ett avfall, om det saknas kommunalt avlopp. Logiskt och enkelt, eller?

Det som jag tycker känns logiskt är att det är förbjudet att släppa ut orenat avloppsvatten eller slänga latrin i naturen från fastigheter på land (därav kravet på tillstånd för enskilda avlopp) och att samma förbud nu gäller om man befinner sig i en båt.

Vill man läsa mer om förbudet kan man titta på Transportstyrelsens webbplats.

Skylt för sugtömning av båtars toalettavfall.

Symbol för sugtömning av båtars toalettavfall.

Motsvarande lagstiftning som Sverige inför var tänkt att gälla hela Östersjön. FN-s sjöfartsorganisation IMO beslutade 2010 att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från passagerarfartyg i Östersjön från och med 2016. Förutsättningen var att länderna runt Östersjön före 2015 meddelat att de har kapacitet att klara av förbudet. Ryssland och Tyskland har nu meddelat att de inte är beredda att godkänna förbudet.

Skittrist kan man kalla det om man vill vara fyndig. WWF hör till de somär missnöjda över detta, läs gärna deras pressmeddelande här.

Innebörden blir att stora kryssningsfartyg även fortsättningsvis kan fortsätta att dumpa stora mängder toalettavfall i Östersjön, så länge de är på internationellt vatten. Flera svenska hamnar har eller planerar kapacitet för att ta hand om toaavfallet, så det är bara att hoppas att många som har möjlighet använder det alternativet även om det inte är ett krav.

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg